Thứ hai, ngày 18/02/2019login

CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHOÁ XIII

(Đã được Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp trù bị, ngày 20-5-2015)

--------------

Thứ tư, ngày 20-5-2015

     Sáng:

   * 9 giờ 00: Khai mạc kỳ họp (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp.

- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo “đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, tình hình triển khai nhiệm vụ những tháng đầu năm 2015”.

- Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng trình bày báo cáo về kết quả tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132.

Chiều:

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.

- Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi).

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi).

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi).

Thứ năm, ngày 21-5-2015

Sáng:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015.

- Bộ trưởng Bộ lao động, thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo ý kiến về Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

Chiều:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi).

Thứ sáu, ngày 22-5-2015

Sáng:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015.

+ Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

+ Dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

 

 

Chiều:

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán.

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ bảy, ngày 23-5-2015

Sáng:

- Thảo luận ở tổ về dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi).

Chiều:

- Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật tạm giữ, tạm giam.

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tạm giữ, tạm giam.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và công nghệ của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thú y.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thú y.

Chủ nhật, ngày 24-5-2015

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 25-5-2015  

Sáng:

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật thống kê (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật thống kê (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật an toàn, vệ sinh lao động.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật an toàn, vệ sinh lao động.

 

Chiều: 

- Thảo luận ở tổ về:

+ Đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015;

+ Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Thứ ba, ngày 26-5-2015

Sáng:

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật phí, lệ phí.

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật phí, lệ phí.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi).

Thứ tư, ngày 27-5-2015

Sáng:

- Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

- Thảo luận ở hội trường về:

+ Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015.

+ Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Chiều: 

- Thảo luận ở tổ về dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi).

Thứ năm, ngày 28-5-2015

Sáng:

- Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền trình bày Tờ trình dự án Luật trưng cầu ý dân.

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật trưng cầu ý dân.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và công nghệ của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Chiều: 

- Thảo luận ở hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.

15 giờ 50:

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Thứ sáu, ngày 29-5-2015

Sáng:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán;

+ Dự án Luật phí, lệ phí.

Chiều:

-  Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Quốc hội thảo luận.

- Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu:

+ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách thành viên Ban kiểm phiếu.

+ Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu.

+ Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu.

- Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

(Quốc hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc).

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi).

- Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Thứ bảy, ngày 30-5-2015

Quốc hội nghỉ.

Chủ nhật, ngày 31-5-2015

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 01-6-2015

Sáng:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

Chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Thứ ba, ngày 02-6-2015

Sáng:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi).

Chiều: 

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

+ Dự án Luật tạm giữ, tạm giam.

Thứ tư, ngày 03-6-2015

Sáng:

- Bộ trưởng Bộ giao thông, vận tải Đinh La Thăng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam.

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật  bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật trưng cầu ý dân.

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam.

Thứ năm, ngày 04-6-2015

Sáng:

- Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật an toàn thông tin.

- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật an toàn thông tin.

- Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Đinh La Thăng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu về dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật thống kê (sửa đổi).

+ Dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi).

Thứ sáu, ngày 05-6-2015

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

- Thảo luận ở hội trường về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

Từ 16 giờ 00: Quốc hội họp riêng

- Quốc hội nghe báo cáo về tình hình biển Đông.

Thứ bảy, ngày 06-6-2015

Quốc hội nghỉ.

Chủ nhật, ngày 07-6-2015

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 08-6-2015  (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015.

Thứ ba, ngày 09-6-2015

Sáng:  

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015.

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016.

- Thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016.

Chiều:

- Biểu quyết thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Thứ tư, ngày 10-6-2015

Sáng:

- Thảo luận ở tổ về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Chiều:

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.

- Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật khí tượng thủy văn.

- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật khí tượng thủy văn.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán.

Thứ năm, ngày 11-6-2015 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

- Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thứ sáu, ngày 12-6-2015  (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn.

Thứ bảy, ngày 13-6-2015

Sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn.

Chiều: 

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật an toàn thông tin.

+ Dự án Luật khí tượng thủy văn.

Chủ nhật, ngày 14-6-2015

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 15-6-2015

- Thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi).

Thứ ba, ngày 16-6-2015

- Thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi).

Thứ tư, ngày 17-6-2015

- Thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi).

Từ 16 giờ 00: (Quốc hội họp riêng)

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

- Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để thảo luận về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Thứ năm, ngày 18-6-2015

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật phí, lệ phí.

Chiều: (Quốc hội họp riêng)

-  Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương trình bày Báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

- Quốc hội thảo luận.

- Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu

- Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến về thể lệ và quy định bỏ phiếu.

- Quốc hội bỏ phiếu về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

(Quốc hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc).

- Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Thứ sáu, ngày 19-6-2015

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Luật tổ chức chính quyền địa phương.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Chiều:

- Biểu quyết thông qua Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Luật thú y.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tạm giữ, tạm giam.

Thứ bảy, ngày 20-6-2015

Quốc hội nghỉ.

Chủ nhật, ngày 21-6-2015

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 22-6-2015

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam.

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật thống kê (sửa đổi).

Thứ ba, ngày 23-6-2015

Sáng:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi).

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật trưng cầu ý dân.

Thứ , ngày 24-6-2015

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật an toàn thông tin.

  Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật khí tượng thủy văn.

 

Thứ năm, ngày 25-6-2015

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

- Biểu quyết thông qua Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Biểu quyết thông qua Luật an toàn, vệ sinh lao động.

- Biểu quyết thông qua Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Chiều:

- Thảo luận hội trường về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Thứ sáu, ngày 26-6-2015

Sáng: Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

Chiều:

Dự phòng.

--------------------

Thời gian làm việc:

Buổi sáng : Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.

Buổi chiều : Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com