Thứ hai, ngày 18/02/2019login
CHƯƠNG TRÌNH
KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHOÁ XIII
(Đã được Quốc hội thông qua tại Phiên họp trù bị ngày 19-10-2014)
 
 

 

Thứ hai, ngày 20-10-2014
     Sáng:
 * 7 giờ 30: Các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
*8  giờ 00: Khai mạc kỳ họp (Truyền hình, phát thanh trực tiếp đến hết buổi sáng)
- Quốc hội làm lễ chào cờ.
- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp.
- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015.
- Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.
- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, thay mặt Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015.
- Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014.
- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014.
- Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Phạm Vũ Luận, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
- Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo thẩm tra về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Chiều:
- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015.
- Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015.
- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi).
- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi).
- Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn trình bày Tờ trình về dự án Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).
- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).
Thứ ba, ngày 21-10-2014
- Thảo luận ở tổ về:
+ Tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015;
+ Kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015.
Thứ , ngày 22-10-2014
- Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim trình bày Tờ trình về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).
- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).
- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).
Thứ năm, ngày 23-10-2014
- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.
- Bộ trưởng Bộ lao động-thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo một số vấn đề về việc phê chuẩnCông ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.
- Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.
- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày Tờ trình về việcphê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.
- Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo một số vấn đề về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.
- Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Thứ sáu, ngày 24-10-2014
Sáng:
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi).
- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi).
Chiều:
 - Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Thứ bảy, ngày 25-10-2014
- Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác thi hành án.
- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án.
- Thảo luận ở hội trường về các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng.
    Từ 16 giờ 00:  Quốc hội họp riêng
- Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về tình hình biển Đông.
Chủ nhật, ngày 26-10-2014
Quốc hội nghỉ.
Thứ hai, ngày 27-10-2014  
Sáng:  
- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).
- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).
- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).
   
     Chiều:
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi).
- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi).
Thứ ba, ngày 28-10-2014
Sáng:
- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật hộ tịch.
- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật hộ tịch.
Chiều:
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật căn cước công dân.
- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật căn cước công dân.
Thứ , ngày 29-10-2014
 Sáng:
- Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Đinh La Thăng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.
- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.
Chiều:
- Thảo luận ở tổ về:
+ Dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi);
+ Dự án Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).
Thứ năm, ngày 30-10-2014 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
- Thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015.
Thứ sáu, ngày 31-10-2014
    Sáng (Truyền hình, phát thanh trực tiếp):
- Thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015.
    Chiều:
- Thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015.
Thứ bảy, ngày 01-11-2014(Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015.
- Thảo luận ở hội trường về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015.
Chủ nhật, ngày 02-11-2014
Quốc hội nghỉ.
Thứ hai, ngày 03-11-2014
     Sáng:
- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế.
- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế.
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.
- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.
 Chiều:
- Bộ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Thái Bình, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi).
- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi).
- Bộ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Thái Bình, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương.
- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương.
- Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi).
- Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi).
- Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật thú y.
- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật thú y.
Thứ ba, ngày 04-11-2014
Sáng:
- Thảo luận ở tổ về:
+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;
+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế.
Chiều:
- Thảo luận ở tổ về:
+ Chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
+ Việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người;
+ Việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.
 
Thứ tư, ngày 05-11-2014
Sáng:
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề.
- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề.
Chiều:
- Thảo luận ở tổ về
+ Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam(sửa đổi);
+ Dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Thứ năm, ngày 06-11-2014  
     Sáng:
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
     Chiều:
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi).
- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi).
Thứ sáu, ngày 07-11-2014
Sáng:
- Thảo luận ở tổ về dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi).
 
 
Chiều:
- Thảo luận ở tổ về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương.
Thứ bảy, ngày 08-11-2014
Đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu.
Chủ nhật, ngày 09-11-2014
Quốc hội nghỉ.
Thứ hai, ngày 10-11-2014
Sáng:
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015.
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi).
- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi).
Chiều:
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi).
- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi).
Thứ ba, ngày 11-11-2014
Sáng:
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.
- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.
     Chiều:
- Thảo luận ở tổ về:
+ Dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
+ Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Thứ tư, ngày 12-11-2014
Sáng:
- Bộ trưởng Bộ lao động-thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật an toàn vệ sinh lao động.
- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật an toàn vệ sinh lao động.
- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).
Chiều:
- Thảo luận ở tổ về:
+ Dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi);
+ Dự án Luật an toàn vệ sinh lao động.
Thứ năm, ngày 13-11-2014
Sáng:
- Thảo luận ở tổ về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).
Chiều:
- Thảo luận ở tổ về:
+ Dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
+ Dự án Luật thú y.
Thứ sáu, ngày 14-11-2014
Sáng:
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2015.
- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng báo cáo một số vấn đề về việc lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm.
- Quốc hội biểu quyết danh sách những người được Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.
- Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm.
Chiều:
- Biểu quyết thông qua Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).
- Biểu quyết thông qua Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi).
- Thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
 
Thứ bảy, ngày 15-11-2014
Sáng:
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm.
- Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu.
- Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.
- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Chiều:  
- Thảo luận ở hội trường về:
+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế.
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
- Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.
Chủ nhật, ngày 16-11-2014
Quốc hội nghỉ.
Thứ hai, ngày 17-11-2014 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
   Sáng:
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn.
- Thảo luận ở hội trường về Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn.
   Chiều:
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.
- Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Thứ ba, ngày 18-11-2014  (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
       - Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Thứ tư, ngày 19-11-2014 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
- Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Thứ năm, ngày 20-11-2014
    Sáng (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
- Biểu quyết thông qua Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).
- Biểu quyết thông qua Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
- Thảo luận ở hội trường về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Chiều:
- Biểu quyết thông qua Luật căn cước công dân.
- Biểu quyết thông qua Luật hộ tịch.
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
Thứ sáu, ngày 21-11-2014
Sáng:
- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.
- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi).
Chiều:
- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi).
Thứ bảy, ngày 22-11-2014
        Đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu
Chủ nhật, ngày 23-11-2014
        Quốc hội nghỉ
Thứ hai, ngày 24-11-2014
    - Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương.
Từ 15 giờ 45 phút (Sau giải lao):
- Thảo luận ở hội trường về:
+ Việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người;
+ Việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.
Thứ ba, ngày 25-11-2014
Sáng:
- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.
- Thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).
Chiều:
- Biểu quyết thông qua Luật nhà ở (sửa đổi).
- Biểu quyết thông qua Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi).
Thứ tư, ngày 26-11-2014
Sáng:
- Biểu quyết thông qua Luật đầu tư (sửa đổi).
- Biểu quyết thông qua Luật doanh nghiệp (sửa đổi).
- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).
Chiều:
- Biểu quyết thông qua Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.
- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế.
- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật an toàn vệ sinh lao động.
Thứ năm, ngày 27-11-2014
Sáng:
- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Biểu quyết thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi).
- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Chiều:
- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề.
- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
Thứ sáu, ngày 28-11-2014
Sáng:
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.
- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật thú y.
  
    Chiều: Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề.
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
- Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.
        - Quốc hội làm lễ chào cờ.
Thứ bảy, ngày 29-11-2014

        - Dự phòng

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com