Thứ hai, ngày 18/02/2019login

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ bảy

----

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHOÁ XIII

(Đã được Quốc hội thông qua tại phiên trù bị, ngày 20-5-2014)

--------------

Thứ ba, ngày 20-5-2014

     Sáng:

   * 9 giờ 00: Khai mạc kỳ họp (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp.

- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2013; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2014.

- Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014.

Chiều:

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.

- Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.

- Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Đinh La Thăng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

(Sau khi nghỉ giải lao, Quốc hội họp riêng)

- Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về tình hình biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương (HD-981) trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; chủ trương và giải pháp của Việt Nam.

Thứ tư, ngày 21-5-2014

Sáng:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.

Từ 10 giờ 15: Quốc hội họp riêng

- Thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về tình hình biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương (HD-981) trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; chủ trương và giải pháp của Việt Nam.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội.

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.

Thứ năm, ngày 22-5-2014

Sáng:

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

+ Dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi).

Thứ sáu, ngày 23-5-2014

Sáng:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; phương án đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014;

+ Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Chiều:

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ bảy, ngày 24-5-2014

Sáng:

- Bộ trưởng Bộ xây dựng Trịnh Đình Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật nhà ở (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật nhà ở (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật xây dựng (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật xây dựng (sửa đổi).

Chiều:

- Bộ trưởng Bộ xây dựng Trịnh Đình Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đầu tư công.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đầu tư công.

Chủ nhật, ngày 25-5-2014

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 26-5-2014  

Sáng:

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phá sản (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phá sản (sửa đổi).

Chiều:

- Bộ trưởng Bộ lao động, thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội.

Thứ ba, ngày 27-5-2014

Sáng:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật nhà ở (sửa đổi).

+ Dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Chiều:

- Bộ trưởng Bộ lao động, thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề.

- Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

Thứ tư, ngày 28-5-2014

Sáng:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi).

+ Dự án Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Chiều: 

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật công chứng (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật công chứng (sửa đổi).

Thứ năm, ngày 29-5-2014

Sáng:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề.

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Thứ sáu, ngày 30-5-2014

Sáng:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương trình bày Tờ trình dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật hải quan (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật hải quan (sửa đổi).

Chiều: 

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Thứ bảy, ngày 31-5-2014

Quốc hội nghỉ.

Chủ nhật, ngày 01-6-2014

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 02-6-2014 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; phương án đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014.

Thứ ba, ngày 03-6-2014

Sáng:

- Thảo luận ở tổ về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

Chiều: 

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Thứ tư, ngày 04-6-2014

Sáng:

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật đầu tư (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật đầu tư (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.

Chiều: 

- Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật căn cước công dân.

- Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật căn cước công dân.

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật hộ tịch.

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật hộ tịch.

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam.

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam.

(Sau khi nghỉ giải lao, Quốc hội họp riêng)

- Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Thứ năm, ngày 05-6-2014

Sáng:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi).

Chiều:

- Chủ tịch nước trình bày Tờ trình về việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay (Công ước và Nghị định thư Cape Town).

- Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Đinh La Thăng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo về Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay (Công ước và Nghị định thư Cape Town).

 

- Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng trình bày Báo cáo thẩm tra về việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay (Công ước và Nghị định thư Cape Town).

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Thứ sáu, ngày 06-6-2014

Sáng:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam.

+ Việc gia nhập Công ước và Nghị định thư Cape Town.

Thứ bảy, ngày 07-6-2014 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012.

- Thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012.

Chủ nhật, ngày 08-6-2014

Quốc hội nghỉ.

 

Thứ hai, ngày 09-6-2014

Sáng:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật căn cước công dân.

+ Dự án Luật hộ tịch.

Chiều:

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013 (nếu có).

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015.

- Thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015.

Thứ ba, ngày 10-6-2014

Sáng: Quốc hội họp riêng

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;

+ Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

- Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thứ tư, ngày 11-6-2014 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn.

Thứ năm, ngày 12-6-2014 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn.

 

Thứ sáu, ngày 13-6-2014

Sáng:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật đầu tư (sửa đổi).

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.

Chiều:

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Thứ bảy, ngày 14-6-2014

Quốc hội nghỉ.

Chủ nhật, ngày 15-6-2014

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 16-6-2014

Sáng:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

Chiều: 

- Biểu quyết thông qua Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Thứ ba, ngày 17-6-2014

 Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

Chiều: 

- Thảo luận ở hội trường về:

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam.

+ Việc gia nhập Công ước và nghị định thư Cape Town.

Thứ tư, ngày 18-6-2014

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật đầu tư công.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật nhà ở (sửa đổi).

 

Chiều: 

- Biểu quyết thông qua Luật xây dựng (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Thứ năm, ngày 19-6-2014

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật phá sản (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường dự án Luật căn cước công dân.

Chiều:

- Biểu quyết thông qua Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật hộ tịch.

Thứ sáu, ngày 20-6-2014

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật công chứng (sửa đổi).

   Quốc hội họp riêng:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chiều: Quốc hội họp riêng:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Thứ bảy, ngày 21-6-2014

Quốc hội nghỉ.

Chủ nhật, ngày 22-6-2014

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 23-6-2014

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật hải quan (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật đầu tư (sửa đổi).

Chiều:

- Biểu quyết thông qua Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.

Thứ ba, ngày 24-6-2014

Sáng: Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc gia nhập Công ước và Nghị định thư Cape Town.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

Chiều:

Dự phòng.

--------------------

Thời gian làm việc:

Buổi sáng : Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.

Buổi chiều : Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com