Thứ hai, ngày 18/02/2019login

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ sáu

----

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHOÁ XIII

(Đã được Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị, ngày 21-10-2013)

-----------------

 

Thứ hai, ngày 21-10-2013

     Sáng:

   * 9 giờ 00: Khai mạc kỳ họp (Truyền hình, phát thanh trực tiếp đến hết buổi sáng)

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp.

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2013, kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015) và nhiệm vụ 2014-2015.

- Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, thay mặt Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 và 3 năm 2011-2013; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Chiều:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật việc làm.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật việc làm.

Thứ ba, ngày 22-10-2013

Sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

- Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua.

Chiều:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 

Thứ , ngày 23-10-2013

Sáng:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

+ Dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

Chiều:

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra về phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016.

Thứ năm, ngày 24-10-2013

- Thảo luận ở tổ về:

+ Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 (kết hợp thảo luận về kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế).

+ Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015): kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015.

Thứ sáu, ngày 25-10-2013

Sáng:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014.

+ Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015.

+ Phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016.   

Chiều:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

Thứ bảy, ngày 26-10-2013

Quốc hội nghỉ.

Chủ nhật, ngày 27-10-2013

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 28-10-2013  

Sáng:  

- Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thi hành án và kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.

- Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra các Báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật hải quan (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật hải quan (sửa đổi).

Chiều:

- Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tiếp công dân.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tiếp công dân.

Thứ ba, ngày 29-10-2013

Sáng:

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật công chứng (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật công chứng (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án.

+ Kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.

+ Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

Thứ , ngày 30-10-2013

 Sáng:

- Bộ trưởng Bộ công thương Vũ Huy Hoàng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo quy hoạch tổng thể về thủy điện.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra quy hoạch tổng thể về thủy điện.

- Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Đinh La Thăng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi).

Chiều:

- Tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi).

 

Thứ năm, ngày 31-10-2013 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Thảo luận ở hội trường về:

+ Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 (kết hợp thảo luận về kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế).

+ Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015): kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015.

Thứ sáu, ngày 01-11-2013

 Sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Tiếp tục thảo luận ở hội trường về:

+ Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 (kết hợp thảo luận về kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế).

+ Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015): kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật công chứng (sửa đổi).

+ Quy hoạch tổng thể về thủy điện.

Thứ bảy, ngày 02-11-2013  

Sáng:

- Thảo luận ở hội trường về:

+ Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014.

+ Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015.

+ Phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua.

Chủ nhật, ngày 03-11-2013

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 4-11-2013

Sáng:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

+ Dự án Luật hải quan (sửa đổi).

Thứ ba, ngày 5-11-2013 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Tổ và giải trình về những vấn đề có ý kiến khác nhau trong quá trình thảo luận tại Tổ.

- Thảo luận ở hội trường về:

+ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tập trung về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau nổi lên.

+ Dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

Thứ tư, ngày 6-11-2013

Sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Chiều:

- Bộ trưởng Bộ xây dựng Trịnh Đình Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật xây dựng (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật xây dựng (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Thứ năm, ngày 7-11-2013  

- Thảo luận ở hội trường về:

+ Công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án.

+ Kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.

+ Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

Thứ sáu, ngày 8-11-2013

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012.

- Thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012.

Thứ bảy, ngày 9-11-2013

Quốc hội nghỉ.

Chủ nhật, ngày 10-11-2013

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 11-11-2013

Sáng:

- Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014.

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và Tờ trình về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân phát biểu ý kiến (nếu có).

- Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chiều:  

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật xây dựng (sửa đổi).

+ Dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Thứ ba, ngày 12-11-2013

Sáng:

- Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu.

- Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

(Quốc hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc).

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết (biểu quyết bằng máy).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Quốc hội thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ (biểu quyết bằng máy).

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

- Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

Chiều:

- Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Đinh La Thăng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật công chứng (sửa đổi).

Thứ tư, ngày 13-11-2013

Sáng:

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

- Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước Quốc hội về việc tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội (nếu có).

- Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

(Quốc hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc).

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết (biểu quyết bằng máy).

- Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

(Ban kiểm phiếu làm việc).

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình về dự án Luật phá sản (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật phá sản (sửa đổi).

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết (biểu quyết bằng máy).

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Chiều:  

- Thảo luận ở hội trường về:

+ Quy hoạch tổng thể về thủy điện.

+ Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Thứ năm, ngày 14-11-2013

Sáng:

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

(Quốc hội nghỉ nghỉ lao. Ban kiểm phiếu làm việc).

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết (biểu quyết bằng máy).

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đọc Tờ trình về việc tăng số Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội (trong đó có báo cáo Quốc hội về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật).

- Quốc hội thảo luận tại Đoàn về việc tăng số Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Chiều:  

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Thứ sáu, ngày 15-11-2013

Sáng:

- Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2014.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về việc tăng số Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

- Quốc hội thảo luận, quyết định việc tăng số Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội (biểu quyết bằng máy).

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đọc Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

- Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Chiều:  

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.

Thứ bảy, ngày 16-11-2013

Sáng:

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

- Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội (biểu quyết bằng máy).

- Quốc hội bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

(Quốc hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc).

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật đầu tư công.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật đầu tư công.

- Biểu quyết thông qua Luật việc làm.

 

Chiều:  

- Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật hải quan (sửa đổi).

Chủ nhật, ngày 17-11-2013

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 18-11-2013

Sáng:

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ và hội trường và chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

- Thảo luận ở hội trường về việc chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật phá sản (sửa đổi).

+ Dự án Luật đầu tư công.

Thứ ba, ngày 19-11-2013 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Sáng:

- Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5.

- Thảo luận ở hội trường về Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5.

Chiều:  

- Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

- Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thứ tư, ngày 20-11-2013 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)  

- Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thứ năm, ngày 21-11-2013 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)  

- Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thứ sáu, ngày 22-11-2013

Sáng:

- Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật công an nhân dân (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật công an nhân dân (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật công an nhân dân (sửa đổi).

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thứ bảy, ngày 23-11-2013

Quốc hội nghỉ.

Chủ nhật, ngày 24-11-2013

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 25-11-2013

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật xây dựng (sửa đổi).

Chiều:

- Biểu quyết thông qua Luật tiếp công dân.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Thứ ba, ngày 26-11-2013

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật đấu thầu (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

Chiều:

- Biểu quyết thông qua Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Thứ tư, ngày 27-11-2013

Sáng:

- Thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.

Chiều:

- Thông qua Nghị quyết về công tác tư pháp (bao gồm cả nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng).

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật đầu tư công.

Thứ năm, ngày 28-11-2013

Sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về những vấn đề còn ý kiến khác nhau trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

- Biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

- Thông qua Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

Chiều:

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ sáu, ngày 29-11-2013

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật đất đai (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật phá sản (sửa đổi).

Chiều:

- Thông qua Nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Thứ bảy, ngày 30-11-2013

Sáng:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật công an nhân dân (sửa đổi).

Chiều: Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp):

- Thông qua Nghị quyết về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua.

- Thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012.

- Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

Chủ nhật, ngày 01-12-2013

Dự phòng.

 

--------------------

Thời gian làm việc:

Buổi sáng : Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.

Buổi chiều : Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com