Thứ hai, ngày 18/02/2019login
Dự kiến ngày 13-8-2013
CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 20
CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
(Từ ngày 14 đến 21-8-2013)
_______________
 
Thứ tư, 14-8-2013
Sáng
  1. Cho ý kiến về dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.
- Bộ trưởng Bộ tài chính trình bày tờ trình;
- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;
- Chủ tọa kết luận.
Từ 09 giờ 30 phút:
  1. Cho ý kiến về dự thảo Nghị định về hoạt động kinh doanh casino.
- Bộ trưởng Bộ tài chính trình bày tờ trình;
- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;
- Chủ tọa kết luận.
Chiều
  1. Cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;
- Chủ tọa kết luận.
Thứ năm, 15-8-2013
Sáng
4.      Cho ý kiến về dự án Luật hải quan (sửa đổi).
- Bộ trưởng Bộ tài chính trình bày tờ trình;
- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;
- Chủ tọa kết luận.
Chiều
5.      Nghe Đoàn giám sát báo cáo; Chính phủ báo cáo bổ sung (nếu có) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
- Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát trình bày báo cáo giám sát;
- Chính phủ báo cáo bổ sung (nếu có);
- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;
- Chủ tọa kết luận.
Thứ sáu, 16-8-2013
Cả ngày
  1. Cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình bày báo cáo;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;
- Chủ tọa kết luận.
Thứ hai, 19-8-2013
Sáng
  1. Cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật tiếp công dân.
- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;
- Chủ tọa kết luận.
Chiều
  1. Cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;
- Chủ tọa kết luận.
Từ 15 giờ 30 phút:
  1. Cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật việc làm.
- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;
- Chủ tọa kết luận.
Thứ ba, 20-8-2013
10.  Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp.
(Chất vấn và trả lời chất vấn theo kế hoạch riêng của Ủy ban thường vụ Quốc hội và sẽ có chương trình chi tiết sau)
Thứ tư, 21-8-2013
Sáng
11.  Cho ý kiến về Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên.
- Bộ trưởng Bộ tài chính trình bày tờ trình;
- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;
- Chủ tọa kết luận.
Chiều
12.  Cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về việc đánh giá kết quả thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế của hệ thống Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2009-2013 và đề xuất Phương án cơ chế quản lý và biên chế của Kho bạc Nhà nước từ năm 2014.
- Bộ trưởng Bộ tài chính trình bày tờ trình;
- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;
- Chủ tọa kết luận.
* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc phiên họp.
 
Sáng thứ năm, 22-8-2013: dự phòng
______________________
Thời gian làm việc:
- Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30
- Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00 
 

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com