Thứ hai, ngày 18/02/2019login

 

CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHOÁ XIII

(Đã được Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị, ngày 22-10-2012)

-----------------

Thứ hai, ngày 22-10-2012

* 9 giờ 00: Khai mạc kỳ họp (Truyền hình, phát thanh trực tiếp đến hết buổi sáng)

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp.

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo của Chính phủ về “Tình hình kinh tế, xã hội năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013”.

- Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, thay mặt Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013.

- Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012.

Chiều:

- Bộ trưởng Bộ tài chính Vương Đình Huệ, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013.

- Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thi hành án.

- Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra các Báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án.

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Thứ ba, ngày 23-10-2012

Sáng:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.

Chiều:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

Thứ , ngày 24-10-2012

Sáng:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013;

+ Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013.

Chiều:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật dự trữ quốc gia.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật dự trữ quốc gia.

Thứ năm, ngày 25-10-2012

Sáng:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Chiều:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật hợp tác xã (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật hợp tác xã (sửa đổi).

Thứ sáu, ngày 26-10-2012

Sáng:

- Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Nguyễn Quân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Thủ đô.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủ đô.

- Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tài chính Vương Đình Huệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án;

+ Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012.

Thứ bảy, ngày 27-10-2012

Sáng:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật xuất bản (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật xuất bản (sửa đổi).

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật Thủ đô;

+ Việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Chủ nhật, ngày 28-10-2012

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 29-10-2012

Sáng:

- Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật đất đai (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật đất đai (sửa đổi.)

- Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật hòa giải cơ sở.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật hòa giải cơ sở.

- Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật phòng, chống khủng bố.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật phòng, chống khủng bố.

- Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật giáo dục quốc phòng-an ninh.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật giáo dục quốc phòng-an ninh.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý, Thành viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình bày Tờ trình về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Thứ ba, ngày 30-10-2012 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013.

Thứ , ngày 31-10-2012

Sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013.

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013.

Thứ năm, ngày 01-11-2012

- Thảo luận ở hội trường về:

+ Công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án.

+ Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012.

Thứ sáu, ngày 02-11-2012

Sáng:

- Tiếp tục thảo luận ở hội trường về:

+ Công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án.

+ Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Thứ bảy, ngày 03-11-2012

Đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu.

Chủ nhật, ngày 4-11-2012

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 5-11-2012

Sáng:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thủ đô.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

+ Dự án Luật hòa giải cơ sở.

Thứ ba, ngày 6-11-2012

Sáng:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

+ Dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về dự án Luật đất đai (sửa đổi).

Thứ tư, ngày 7-11-2012 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

- Thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Thứ năm, ngày 8-11-2012

Sáng:

- Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013.

- Thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai;

+ Dự án Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi).

Thứ sáu, ngày 9-11-2012 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Thứ bảy, ngày 10-11-2012

Sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Chiều:

- Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

- Thảo luận ở hội trường về việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Chủ nhật, ngày 11-11-2012

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 12-11-2012 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII.

- Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 và thứ 3.

- Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thứ ba, ngày 13-11-2012 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thứ tư, ngày 14-11-2012

Sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật phòng, chống khủng bố;

+ Dự án Luật giáo dục quốc phòng-an ninh.

Thứ năm, ngày 15-11-2012

Sáng:

- Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2013.

- Thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Thảo luận ở hội trường về:

+ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

+ Dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Thứ sáu, ngày 16-11-2012 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Tiếp tục thảo luận ở hội trường về:

+ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

+ Dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Thứ bảy, ngày 17-11-2012

Đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu.

Chủ nhật, ngày 18-11-2012

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 19-11-2012 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật đất đai (sửa đổi).

Thứ ba, ngày 20-11-2012

Sáng:                    

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

- Biểu quyết thông qua Luật dự trữ quốc gia.

- Biểu quyết thông qua Luật hợp tác xã (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Luật xuất bản (sửa đổi).

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi).

Thứ tư, ngày 21-11-2012

Sáng:

- Thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Chiều:

- Biểu quyết thông qua Luật Thủ đô.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng, chống khủng bố.

Thứ năm, ngày 22-11-2012

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật hòa giải cơ sở.

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật giáo dục quốc phòng-an ninh.

Từ 15giờ 50: (Quốc hội họp riêng)

- Quốc hội nghe báo cáo về tình hình biển Đông.

Thứ sáu, ngày 23-11-2012

Sáng:

- Thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại (nếu có).

- Biểu quyết thông qua Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

- Thông qua Nghị quyết về công tác tư pháp.

Quốc hội họp phiên bế mạc: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Thông qua Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

- Thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

- Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

Chiều:

Dự phòng.

 

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com