Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DỰ THẢO ONLINE

Nơi cử tri tham gia vào hoạt động lập pháp của quốc hội
Thứ năm, 25/04/2024

  • Lĩnh vực: Tài chính, Ngân sách
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tài chính
  • Cơ quan thẩm tra: Ủy ban Tài chính, Ngân sách
  • Dự kiến thảo luận tại: Khóa XV - Kỳ họp 7
  • Dự kiến thông qua tại: Khóa XV - Kỳ họp thứ 8
  • Trạng thái: Chưa thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.

23/02/2024
01
Lần dự thảo 1
24/04/2024
02
Dự thảo lần 5
4-dt-Luat-Thue-GTGTsd---20240422171955.doc

Nội dung chi tiết xem trong file đính kém

Không tìm thấy ý kiến nào
Không có mục thảo luận

Bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Dự án Luật Giá trị gia tăng (kèm theo Tờ trình số 170/TTr-CP NGÀY 19/4/2024 của Chính phủ

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày ban hành:

Số hiệu:

Mô tả:

Thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Dự án Luật Giá trị gia tăng

2-Thuyet-minh-noi-dung-sua-doi-cua-Luat-Thue-GTGTsd---20240422171955.doc

Tờ trình Dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 19/04/2024

Số hiệu:170/TTr-CP

Mô tả:

1-TTr170-CP-ve-DA-Luat-Thue-GTGTsd---20240422171955.doc

Báo cáo đánh giá tác động Luật Thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi)

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 19/04/2024

Số hiệu:92/BC-BTC

Mô tả:

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm

6-bc92-BTC-danh-gia-tac-dong-Luat-Thue-GTGTsd---20240422171955.docx

Báo cáo Đánh giá tác động Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

Ngày ban hành:

Số hiệu:

Mô tả:

Tài liệu trong Hồ sơ dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đăng tải lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Chính Phủ.

4.--Bao-cao-danh-gia-tac-dong.pdf

Báo cáo Tổng kết việc thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

Ngày ban hành:

Số hiệu:

Mô tả:

Tài liệu trong Hồ sơ dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đăng tải lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Chính Phủ.

3.-Bao-cao-tong-ket.pdf

Bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung dự án Luật Thuế giá trị (sửa đổi)

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

Ngày ban hành:

Số hiệu:

Mô tả:

Tài liệu trong Hồ sơ dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đăng tải lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Chính Phủ.

1.1.-Thuyet-minh-noi-dung-sua-doi-cua-Luat.pdf

Tờ trình Dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

Ngày ban hành:

Số hiệu:

Mô tả:

Tài liệu trong Hồ sơ dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đăng tải lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Chính Phủ.

1.-To-trinh-CP.pdf
Không có tài liệu nào