Thứ hai, ngày 18/02/2019login

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN TẠI

WEBSITE DỰ THẢO ONLINE

HTTP://DUTHAOONLINE.QUOCHOI.VN

 

1.    HƯỚNG DẪN TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN DỰ THẢO ONLINE:

Cách1

Bước 1: Bật trình duyệt web (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome….)

 

 

Bước 2: Gõ cụm từ “duthaoonline.quochoi.vn” và nhấn nút Enter

 

Cách 2:

Bước 1: Vào địa chỉ website http://na.gov.vn và nhấp chuột vào dòng “Tiếng Việt”

 

 

Bước 2: Nhấp chuột vào hình ảnh có dòng chữ “Ý kiến nhân dân về Dự án luật, Pháp lệnh” nằm phía tay phải, bên dưới màn hình.

 

 

2.    HƯỚNG DẪN TÌM MỘT DỰ THẢO LUẬT, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT, DỰ THẢO PHÁP LỆNH:

 

Bước 1:  Vào trang http://duthaoonline.quochoi.vn

 

Bước 2: Chọn Dự thảo (Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết) cần tìm và nhấp chuộtvào đó.

 

 

Sau khi nhấp chuộtvào một trong các Dự thảo sẽ xuất hiện một bảng tìm kiếm như sau:

 

Bước 3: Điền tên Dự thảo cần tìm vào mục "tiêu đề" và ấn Enter

Chú ý:

- Các mục khác như "Ủy ban thẩm tra", "Lĩnh vực", "Trạng thái"....v.v. có thể điền thông tin hoặc để chế độ mặc định

- Tên dự thảo cần tìm KHÔNG được ghi kèm chữ "Dự thảo"

Ví dụ:

Cách ghi ĐÚNG: "Luật Lao động" hoặc "Lao động"

Cách ghi SAI: "Dự thảo Luật Lao động" hoặc "Dự thảo Lao động"

- Phải viết bằng chữ tiếng Việt, có dấu; có thể viết in hoa hoặc chữ thường.

Ví dụ:

Cách ghi ĐÚNG: "Luật lao động" hoặc "LUẬT LAO ĐỘNG"

Cách ghi SAI: "luat lao dong" hoặc "luatlaodong" hoặc "LUAT LAO DONG"
- Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm trực tiếp thông qua công cụ tìm kiếm ở trang chủ màn hình:

Tuy nhiên cần chú ý điền thông tin về Dự thảo cần tìm ở phía dưới tên Dự thảo.

3.    HƯỚNG DẪN CÁCH GÓP Ý VÀO MỘT DỰ THẢO LUẬT, DỰ THẢO PHÁP LỆNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT:

 

3.1.        Góp ý vào từng điều của Dự thảo

 

Bước 1: Vào trang http://duthaoonline.quochoi.vn

 

Bước 2: Tìm kiếm một dự thảo cần góp ý và nhấp chuột vào đó.

 

Bước 3: Nhấp chuộtvào mục "Toàn văn dự thảo" trong bảng vừa xuất hiện:

Bước 4: Chọn "Lần dự thảo" để góp ý:

 

Bước 5: Chỉ vào một điều Luật cần góp ý và nhấp chuộtvào mục "Gửi ý kiến".

 

 

Bước 6: Điền các thông tin cần thiết vào bảng gửi ý kiến:

 

 

Bước 7: Thực hiện xong bước 4, nhấp chuộtvào mục "Gửi ý kiến". Hoàn thành việc "Gửi ý kiến" khi bạn nhận được một thông báo của hệ thống

 

3.2.        Góp ý chung cho Dự thảo:

- Thực hiện từ bước 1 đến bước 4 như cách "Góp ý cho từng điều"

- Bảng "Góp ý chung về Dự thảo" nằm bên dưới phía tay phải màn hình.

 

Bước 1: Điền các thông tin cần thiết vào Bảng góp ý

 

Bước 2:Nhấp chuột vào nút "Gửi thông tin"

Hoàn thành việc gửi ý kiến khi bạn nhận được thông báo của hệ thống:

3.3.        Download Dự thảo:

Bước 1: Thực hiện từ bước 1 đến bước 4 như cách "Góp ý cho từng điều"

Bước 2: Nhấp chuộtvào mục "Download" để tải dự thảo về máy tính

 

 

 

4.    HƯỚNG DẪN KHAI THÁC TÀI LIỆU MỤC "TIN TỨC LẬP PHÁP"

 

4.1.        Tin tức chung

 

Text Box: Tin tức lập pháp là các tin liên quan đến hoạt động của QH, UB TVQH, các cơ quan của Quốc hội và các chủ thể liên quan đến quá trình lập pháp  như soạn thảo, cho ý kiến, xem xét, thảo luận và thông qua các dự án, dự thảo.Bước 1: Vào trang http://duthaoonline.quochoi.vn

 

Bước 2: Nhấp chuột vào mục "Tin tức lập pháp"

 

4.2.        Tin tc lp pháp mới:

 

Bước 1: Vào trang http://duthaoonline.quochoi.vn

 

Bước 2: Nhấp chuột vào tiêu đề của các tin tức lập pháp mới

 

 

Có thể xem các tin tức lập pháp mới khác bằng cách nhấp chuột vào nút chuyển tin

 

 

4.3.        Text Box: Hồ sơ dự án bao gồm: Các tài liệu đi kèm với dự án, dự thảo để trình Quốc hội, UBTVQH xem xét, thông qua dự án, dự thảo.Tin tức của từng Dự thảo

Bước 1: Vào trang http://duthaoonline.quochoi.vn

 

Bước 2: Vào Dự thảo Luật có quan tâm (xem thêm cách "Tìm kiếm một Dự thảo")

 

Bước 3: Nhấp chuột vào mục "Tin tức lập pháp" để theo dõi toàn bộ Tin tức lập pháp một Dự thảo

 

 

5.    HƯỚNG DẪN KHAI THÁC TÀI LIỆU MỤC "HỒ SƠ DỰ ÁN"

 

5.1.        Download Tài liệu tại mục “Hồ sơ dự án”

Bước 1: Vào trang http://duthaoonline.quochoi.vn

 

Bước 2: Vào Dự thảo có quan tâm (xem thêm cách "Tìm kiếm một Dự thảo")

 

Bước 3: Nhấp chuộtvào mục "Hồ sơ dự án"

 

Bước 4: Chọn tài liệu có quan tâm và nhấp chuộtvào mục "Download tài liệu"

 

 

5.2.        Gửi góp ý cho tài liệu của mục “Hồ sơ dự án”

Bước 1: Vào trang http://duthaoonline.quochoi.vn

 

Bước 2: Vào Dự thảo có quan tâm (xem thêm cách "Tìm kiếm một Dự thảo")

 

Bước 3: Nhấp chuộtvào mục "Hồ sơ dự án"

 

 

Bước 4: Chọn tài liệu cần góp ý và nhấp chuộtvào mục "Gửi góp ý"

 

 

Bước 5: Điền đầy đủ các thông tin vào bảng Góp ý kiến

 

 

Bước 6: Nhấp chuột vào nút "Ghi nhận"

Hoàn thành việc góp ý khi nhận được thông báo của hệ thống

 

 

6.    HƯỚNG DẪN KHAI THÁC TÀI LIỆU MỤC "TÀI LIỆU THAM KHẢO"

Bước 1: Vào trang http://duthaoonline.quochoi.vn

 

Bước 2: Vào Dự thảo có quan tâm (xem thêm cách "Tìm kiếm một Dự thảo")

 

Bước 3: Nhấp chuộtvào mục "Tài liệu tham khảo"

 

 

Bước 4:Chọn tài liệu có quan tâm và nhấp chuộtvào mục "Download tài liệu"

 

 

 

7.    Text Box: Ý kiến người dân là mục đăng tải ý kiến của người dân, các tổ chức xã hội góp ý kiến trực tiếp vào các dự án, dự thảo đang được Quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua.HƯỚNG DẪN KHAI THÁC TÀI LIỆU MỤC "Ý KIẾN NGƯỜI DÂN"

 

7.1.        Xem “Ý kiến người dân”

 

Bước 1: Vào trang http://duthaoonline.quochoi.vn

 

Bước 2: Vào Dự thảo có quan tâm (xem thêm cách "Tìm kiếm một Dự thảo")

 

Bước 3: Nhấp chuộtvào Mục "Ý kiến người dân"

Text Box: Người sử dụng có thể bình luận một ý kiến góp ý của người khác để bày tỏ sự đồng ý, phản đối hoặc làm rõ một số nội dung trên ý kiến của người đã góp ý.

7.2.        Bình luận cho “Ý kiến người dân”

 

Bước 1: Vào trang http://duthaoonline.quochoi.vn

 

Bước 2: Vào Dự thảo có quan tâm (xem thêm cách "Tìm kiếm một Dự thảo")

 

Bước 3: Nhấp chuộtvào Mục "Ý kiến người dân"

 

 

 

Bước 4: Chọn ý kiến cần góp ý và nhấp chuộtvào mục "Góp ý"

 

 

 

Bước 5: Điền đầy đủ các thông tin trong bảng Góp ý kiến

 

 

Bước 6: Nhấp chuột vào nút "Gửi ý kiến"

Việc gửi ý kiến hoàn tất khi nhận được thông báo từ hệ thống

 

8.    HƯỚNG DẪN KHAI THÁC TÀI LIỆU MỤC "Ý KIẾN CHUYÊN GIA"

8.1.        Text Box: Ý kiến của chuyên gia đăng tải ý kiến góp ý của các đối tượng là chuyên gia của lĩnh vực dự án, dự thảo được đề cập. Đây có thể là các bài viết nghiên cứu, bài bình luận chuyên sâu về các nội dung cụ thể của dự án.Góp ý cho mục “Ý kiến chuyên gia”

 

Bước 1: Vào trang http://duthaoonline.quochoi.vn

 

Bước 2: Vào Dự thảo có quan tâm (xem thêm cách "Tìm kiếm một Dự thảo")

 

Bước 3: Nhấp chuộtvào Mục "Ý kiến chuyên gia"

 

 

Bước 4: Nhấp chuộtvào ý kiến của chuyên gia cần góp ý

 

 

Bước 5: Nhấp chuộtvào mục "Gửi ý kiến"

 

 

Bước 6: Điền đầy đủ các thông tin trong bảng Góp ý kiến

 

 

Bước 7: Nhấp chuột vào nút "Gửi ý kiến"

 

Việc gửi ý kiến hoàn tất khi nhận được thông báo từ hệ thống

 

 

8.2.        Bình chọn “Ý kiến hay”

Bước 1: Thực hiện tương tự các bước từ 1 đến 4 của mục "Góp ý cho Ý kiến chuyên gia"

 

Bước 2: Nhấp chuộtvào mục "Ý kiến hay"

 

 

Việc gửi ý kiến hoàn tất khi nhận được thông báo từ hệ thống

 

 

8.3.        Download mục “Ý kiến chuyên gia”

 

Bước 1: Thực hiện tương tự các bước từ 1 đến 4 của mục "Góp ý cho Ý kiến chuyên gia"

 

Bước 2: Nhấp chuộtvào biểu tượng Download

 

 

 

9.    HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN MỤC "Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI"

Text Box: Ý kiến ĐBQH đăng tải ý kiến của các ĐBQH phát biểu tại phiên họp, cuộc họp của QH vào dự án, dự thảo.

 

Việc khai thác thông tin từ mục "Ý kiến Đại biểu Quốc hội" được thực hiện tương tự mục "Ý kiến chuyên gia"

 

10. HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN MỤC "THĂM DÒ DƯ LUẬN"

 

Bước 1: Vào trang http://duthaoonline.quochoi.vn

 

Bước 2: Vào Dự thảo có quan tâm (xem thêm cách "Tìm kiếm một Dự thảo")

 

Bước 3: Đọc câu hỏi và nhấp chuộtvào đáp án của mục "Thăm dò dư luận"

 

 

Bước 4: Nhấp chuột vào nút "Biểu quyết" để xem kết quả

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com