Thứ ba, ngày 17/07/2018login
Tin tức lập pháp

Dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam: Nâng cao vị thế và sức mạnh của cảnh sát biển

Đó là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi cho ý kiến về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại Phiên họp thứ 25 của UBTVQH. Theo đó, các quy định trong dự thảo Luật phải thể hiện rõ, cảnh sát biển là lực lượng vũ trang, nhưng thực hiện nhiệm vụ dân sự, bảo đảm thông lệ quốc tế.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung 4 chính sách nổi bật trong Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 4 chính sách nổi bật.

Tiếp tục thảo luận về vấn đề lớn của dự án Luật Phòng chống tham nhũng

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25, sáng 13/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trình UBTVQH lần này cơ bản đã tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 vừa qua.

Phạm vi bí mật nhà nước còn quá rộng

Ngày 11-7, tại phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN). Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt đã báo cáo một số nội dung về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo. Trong đó, với danh mục BMNN (điều 10), một số ý kiến đề nghị giao Chính phủ quy định việc ban hành, số khác đề nghị giao Bộ Công an.

Tham vấn về sửa đổi Luật Đầu tư công

Ngày 6/7/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

 

 

  • Thảo luận chính sách về Tăng giờ làm thêm?Thảo luận chính sách về Tăng giờ làm thêm?
  • danh ngondanh ngon
xem tiếp
xem tiếp
xem tiếp
Nguyễn Bùi Anh Tuấn

Góp ý cho: Điều 59

Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Liên quan đến quy định tại điều này, đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần dựa vào quy định tại Điều 221 của Bộ luật dân sự 2015 quy định về Căn cứ xác lập quyền sở hữu để giải quyết. Trong trường hợp người kê khai tài sản không trung thực không thể chứng minh được bằng các chứng cứ hợp lý để chứng minh rằng mình đã sở hữu phần tài sản bất minh dựa trên một hoặc một số căn cứ như được quy định tại Điêu 221 của Bộ luật dân sự 2015 thì phần tài sản này phải bị tịch thu hoàn toàn. Quy định nêu trên nếu được áp dụng, cần phải áp dụng cho cả những tài sản được kê khai đúng nhưng trên thực tế khối tài sản này cũng không phải là các tài sản có được theo một trong số các căn cứ được quy định tại Điều 221 của Bộ luật dân sự 2015. Việc áp dụng điều 221 của Bộ luật dân sự đưa vấn đề trở về đúng bản chất của vụ việc - một tài sản chỉ được coi là sở hữu hợp pháp của một cá nhân nếu nó được hình thành từ một trong các căn cứ xác lập quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và việc xác lập này là hợp pháp thì lúc đấy các quyền của chủ sở hữu mới được pháp luật thừa nhận. Điều này cũng phù hợp với quy định của Hiến pháp, khi Điều 32.1 của Hiến pháp quy định "Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập HỢP PHÁP". Việc đánh thuế hoặc xử phạt đối với khoản thu nhập không giải trình được này như là một cách rửa tiền hợp pháp của các tổ chức, cá nhân nếu quy định theo các phương án hiện tại của dự thảo được thông qua.
Cao Tiến Mai

Góp ý cho: Điều 3

Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Theo điểm a, Khoản 1, Điều 3 quy định về người có chức vụ, quyền hạn: "là cán bộ, công chức, viên chức" đối với điểm này cá nhân tôi thấy quy định như vậy là chưa hết đối tượng, bởi hiện nay, nhiều người không phải là các đối tượng trên vẫn có thể thực hiện hành vi tham nhũng như các đối tượng hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức của Nhà nước do đó đề nghị sử đổi điểm này thành "người hưởng lương, thu nhập từ ngân sách Nhà nước" thì đối tượng sẽ được mở rộng hơn.
Quách Huy
An Giang

Góp ý cho: Pháp lệnh công an xã

Pháp lệnh công an xã

Đề nghị nhà nước trả lương đủ cao để lực lượng công an xã tập trung chuyên môn làm tốt nhiệm vụ được giao với nhà nước với nhân dân! Phòng tránh trường hợp tham nhũng gây bức xúc mất niềm tin trong nhân dân. Mặc khác, phải kiễm tra huấn luyện công an xã cho nghiệp vụ chuyên môn hơn. Có số online như 911 để báo cáo trực tiếp phong cách làm việcquan liêu, tham nhũng, và phạm tội của lực lượng công an xã.
Nguyễn Phương
Hanoi

Góp ý cho: Điều 2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật quy hoạch đô thị

Xem xét bổ sung các nội dung liên quan đến cải tạo chung cư cũ vì đây là vấn đề nan giải của các thành phố lớn. Nguyên nhân là do người dân, doanh nghiệp, chính quyền không tìm được tiếng nói chung. Người dân đòi hệ số đền bù cao, chính quyền thì khống chế về quy hoạch nên doanh nghiệp không thể thực hiện nổi. Đề xuất nên đưa ra quy định cụ thể về hệ số đền bù, tỷ lệ đồng ý của hội nghị nhà chung cư và các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp.
Thân Trọng Chính
Điện An _ Điện Bàn _ Quảng Nam

Góp ý cho: Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Thứ nhất: Tôi đề xuất Chỉ huy phó quân sự xã phải hiển nhiên là công chức, vì đặc thù là quân sự phải được ưu tiên hàng đầu. Thứ hai: Là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại địa phương, lực lượng dân quân tự vệ phải có chính sách rõ ràng, chế độ khi thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo được chất lượng cuộc sống của mỗi đồng chí. Thứ ba: Về chế độ chính sách tiền lương phải được đảm bảo nhằm để tạo điều kiện tốt nhất trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com