Thứ ba, ngày 24/04/2018login
Tin tức lập pháp

 

 

  • Thảo luận chính sách về Tăng giờ làm thêm?Thảo luận chính sách về Tăng giờ làm thêm?
  • Thảo luận chính sách về Thảo luận chính sách về "Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu"
  • danh ngondanh ngon
xem tiếp
xem tiếp
xem tiếp
Hoàng Văn Chiến
Kim Phượng/ Định Hóa/ Thái Nguyên

Góp ý cho: Điều 16

Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Theo quy định thì, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Công an xã do luật quy định. Nếu ban hành tiếp Luật Công an xã thì đã có luật Công an nhân dân mà trong đó công an xã cũng thuộc hệ thống tổ chức của công an nhân dân. Vì thế, cần xem xét xem ban hành luật có hợp lý hay không?
Nguyễn Hồng Hải
2/2 tổ 15 Phường Linh Xuân, quận Thủ Đức

Góp ý cho: Luật xây dựng (sửa đổi)

Luật xây dựng (sửa đổi)

Đề nghị Ban soạn thảo dự thảo dự án Luật Xây dựng cần nghiên cứu để tạo điều kiện hoặc miễn giấy phép xây dựng đối với các trường hợp: xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà bị giải tỏa một phần, nhà bị thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn...
Nguyễn Văn Trường

Góp ý cho: Điều 20

Luật An ninh mạng

Tôi cho rằng, dự thảo Luật cần làm rõ hai vấn đề: khủng bố mạng và thông qua mạng để hoạt động khủng bố, hành vi cụ thể. Cần chỉnh sửa khoản 10, Điều 3 về giải thích từ ngữ của dự thảo Luật.
Nguyễn Văn Trường

Góp ý cho: Điều 17

Luật An ninh mạng

Đề nghị làm rõ hai vấn đề: gián điệp mạng và trộm cắp thông tin mạng phục vụ lợi ích cá nhân. Đề nghị chỉnh sửa khoản 9, Điều 3 của Dự thảo Luật.
Đinh Tiến Dũng
Yên Thuy - Hòa Bình

Góp ý cho: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

Điều về giải thích từ ngữ của dự thảo cần đưa ra triết lý giáo dục là gì. Dự thảo Luật cần phân loại hệ đào tạo chính quy và Hệ đào tạo vừa học vừa làm. Dự thảo Luật nên quy định thành lập cơ quan kiểm tra chất lượng đào tạo của các trường. Cần quy định môn giáo dục đạo đức nhân cách và các môn giáo dục pháp luật vào trong chương trình để học sinh nắm được quy định pháp luật từ lứa tuổi 5-16 tuổi.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com