Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Phải tạo cơ chế để dân làm chủ đất nước

Ngày 6-11, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Qua thảo luận, đa số các ý kiến đồng thuận cao về tăng quyền cho Chủ tịch nước; tán thành kiểm toán độc lập. Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề đặt ra, đó là vấn đề sở hữu tài sản, hay phải tạo cơ chế để người dân thực sự làm chủ đất nước, làm chủ xã hội.
Tán thành kiểm toán độc lập
 
Đại biểu Đinh Xuân Thảo (Hà Nội) - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội cho biết: trong bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này đã đưa Kiểm toán Nhà nước là một tổ chức độc lập, là một cơ quan tương đương cấp bộ. Đặc biệt, Tổng kiểm toán là do Quốc hội bầu. Đại biểu Trần Du Lịch (TP. HCM) cũng nhấn mạnh rằng: "Cần nâng địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước lên thành một hiến định trong Hiến pháp. Đây là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, có chức năng kiểm toán việc quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính và tài sản quốc gia”. Theo đại biểu Nguyễn Đình Quyền (Đoàn Hà Nội), cần đưa vào trong Hiến pháp kiểm toán độc lập, kiểm toán phải là công cụ đắc lực của cơ quan quyền lực nhà nước.
 
Đồng thuận cao về tăng quyền cho Chủ tịch nước
 
Qua thảo luận, nhiều đại biểu cũng bày tỏ đồng tình về tăng quyền cho Chủ tịch nước như trong bản Dự thảo Hiến pháp, trong đó khẳng định: "Chủ tịch nước là người thống lĩnh và bổ nhiệm lực lượng vũ trang”. Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) nêu: trong Hiến pháp đang muốn tách bạch thêm và có sự phân công hài hòa và tăng thêm cho Chủ tịch nước một số quyền chức năng. Theo ông Vinh, bên cạnh đó cũng phải tính trong sự hài hòa. "Cái trục Chủ tịch nước cũng để ở trục Quốc hội, đảm bảo tính chất Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước, Thủ tướng, Tòa án, Viện kiểm sát” - ông Vinh nói. Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Đình Quyền cũng bày tỏ quan điểm nhất trí cao về tăng quyền cho Chủ tịch nước. Tuy nhiên, ông Quyền nhấn mạnh rằng: "Cũng cần phân định rõ ra trường hợp nào Quốc hội phê chuẩn, còn trường hợp nào là Chủ tịch nước”.
 
Thiếu "bóng dáng” quyền sở hữu tài sản
 
Đại biểu Trần Du Lịch nhấn mạnh: việc sửa đổi Hiến pháp lần này phải tập trung làm rõ thế nào là ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, chứ không được gọi chung chung là ngân sách Nhà nước như lâu nay. "Phải quy định quyền tự chủ của chính quyền về ngân sách, cái gì của địa phương là của địa phương, phải rạch ròi ra thì mới tái cơ cấu đầu tư công được. Phải làm rõ ngân sách Nhà nước khác với ngân sách quốc gia. Nếu cứ chung chung như hiện nay thì không thể làm tốt được” - ông Lịch nói. Ông Lịch cũng cho rằng: Quốc hội không thể quyết định chính sách tiền tệ như Hiến pháp hiện hành. Tiền tệ phải là do Chính phủ quyết. Hiến pháp sửa đổi cũng không làm rõ điều này. Quyền lực lớn nhất của Quốc hội là lập pháp, tất cả thể hiện qua luật. Không nên để Quốc hội quyết chính sách tiền tệ, rất không ổn. Hiến pháp sửa đổi cần làm rõ điều này. Cũng băn khăn về vấn đề kinh tế, đại biểu Nguyễn Đình Quyền cho rằng: về chế độ kinh tế có hai cái thiếu, trong đó có một vấn đề rất quan trọng đó là quyền sở hữu tài sản, nhưng không thấy… bóng dáng đâu. 
 
Phải tạo cơ chế để dân được bình đẳng thực sự 
 
Đồng tình về những điểm mới trong bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, đại biểu Trần Thanh Hải (Đoàn TP.HCM) đánh giá cao Dự thảo bổ sung nhiều nội dung mới về quyền con người. Điều 15 về "quyền con người, quyền công dân được Nhà nước và xã hội thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Cùng với đó, Điều 36 của Hiến pháp sửa đổi khẳng định "công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội. Nhà nước và xã hội có trách nhiệm giúp đỡ người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người nghèo. Nhà nước có chính sách ưu đãi, hỗ trợ để bảo đảm đời sống cho người có công với nước và gia đình họ” đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc, sẽ khiến nhân dân hài lòng đồng tình hơn. Đại biểu Bùi Thị An (Đoàn Hà Nội) cũng nhấn mạnh rằng: Nhà nước của dân, do dân, vì dân, do đó phải lấy dân là chủ thể. Làm thế nào có cơ chế để dân được bình đẳng thực sự và dân chủ đúng trong điều kiện Nhà nước tạo ra. Ngay trong thực tế hiện nay cũng không được bình đẳng thực sự như ký hợp đồng điện, mua chung cư, hay  như vấn đề đất đai cũng do cán bộ không tốt nên dẫn đến dân không bình đẳng thực sự. "Do vậy cần công khai minh bạch thông tin liên quan đến người dân đến mọi người dân. Nhiều khi ngay trong thu hồi đất dân không hiểu mình có quyền gì, có nghĩa vụ gì” - bà An nhấn mạnh.
Theo Đại Đoàn Kết
H.Vũ-Anh Vũ

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com