Thứ năm, ngày 21/02/2019login

Đa sở hữu về đất đai - cần nghiên cứu kỹ

Thảo luận về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi vừa qua, khá nhiều đại biểu Quốc hội đưa ra vấn đề đa dạng hóa sở hữu đất đai.
Đại biểu Phạm Huy Hùng (Hà Nội) cho rằng, mặc dù dự thảo đã thống nhất đất đai vẫn thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu, tuy nhiên, trong những năm tới, Đảng, Quốc hội vẫn nên chấp thuận sở hữu tư nhân về đất đai đối với một số trường hợp, vì thực tế hiện nay một số tổ chức, cơ quan được giao đất, sau đó họ gần như định đoạt, toàn quyền trên mảnh đất đó, chuyển nhượng tràn lan, tạo ra bức xúc trong dư luận.
Cũng theo ông Hùng, nếu chưa thể đưa vào sửa đổi lần này, trong thời gian tới, các cơ quan lập pháp vẫn nên tính toán, nghiên cứu hình thức đa sở hữu về đất đai, trong đó có hình thức sở hữu tư nhân đối với đất đai để tránh những tiêu cực phát sinh trong thực tế.

Ảnh: V.Dũng
Đại biểu Đinh Xuân Thảo (Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật của Quốc hội) nói, đối với vấn đề sở hữu, dù Trung ương quyết định vẫn duy trì hình thức sở hữu toàn dân, song theo ý kiến thăm dò thì có đến 48% cơ quan Trung ương và 36% địa phương đề xuất hình thức đa sở hữu về đất đai. Ngay cả trong tổ tư vấn cho ban sửa đổi Hiến pháp 1992 cũng đề xuất có hai hình thức là toàn dân và tư nhân, trong đó sở hữu tư nhân là đối với đất ở và đất vườn.  
Đại biểu Trịnh Thế Khiết (Hà Nội) cho rằng, trong khi quy định sở hữu toàn dân, nhưng luật lại cho phép người dân có 7-8 quyền định đoạt kèm theo, trong đó gần như cho phép người dân chuyển đổi, mua bán tự do, nhưng với người có đất nông nghiệp thì lại thiệt thòi hơn rất nhiều. Đại biểu này đề xuất nên có hai hình thức sở hữu đất đai là toàn dân và tư nhân, sẽ giải quyết được nhiều vấn đề, trong đó có khiếu kiện, tố cáo về đất đai.
Tuy nhiên, các đại biểu cũng lưu ý cần tiếp tục nghiên cứu vì nếu đưa vào ngay trong luật lần này sẽ khá phức tạp vì cần phải làm rõ nhiều vấn đề liên quan.
Trước đó, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai đã khẳng định quan điểm chỉ đạo: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Theo Báo Công lý
Trung Nguyễn

Luật đất đai (sửa đổi)

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Kinh tế

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com