Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Khai mạc kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII: Cử tri trực tiếp nghe thảo luận sửa đổi Hiến pháp

Hôm nay (ngày 22/10), kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII được khai mạc (dự kiến kỳ họp sẽ kết thúc ngày 23/11).Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng, lập hiến là một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp này. Quốc hội sẽ dành 2 ngày để thảo luận tại hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Các phiên thảo luận sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp (PT- TH TT) đến cử tri và nhân dân.
Tường thuật các phiên họp “nóng”
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng cho biết, tại kỳ họp này số lượng các nội dung quan trọng của chương trình nghị sự được PT- TH TT tăng thêm 5 buổi (tổng cộng có 15 buổi) so với kỳ thứ 3.
Các nội dung quan trọng sẽ được PT- TH TT gồm: dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi); dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.
Bên cạnh đó, các phiên thảo luận về kinh tế xã hội, chất vấn tại hội trường cũng vẫn sẽ tiếp tục được PT- TH TT. Liên quan đến tình hình kinh tế xã hội, theo ông Nguyễn Sỹ Dũng, đây là kỳ họp cuối năm nên những vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách, khả năng tăng trưởng được đặt ra rất nóng bỏng.
Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ nghe báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện “lời hứa” của các Bộ trưởng, các thành viên Chính phủ tại các phiên chất vấn của kỳ họp Quốc hội thứ hai và ba (khóa XIII).
(Ảnh: TL)
Tháng 1/2013 lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp
Theo Văn phòng Quốc hội, trong lịch sử lập hiến của Nhà nước ta, việc xây dựng, ban hành Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992 (vào năm 2001) đều tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Kế thừa kinh nghiệm xây dựng các bản Hiến pháp trước đây, nhằm tiếp tục thể chế hóa đầy đủ và sâu sắc hơn chủ trương dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phạm vi, thời gian lấy ý kiến và việc tiếp nhận, thu thập ý kiến phản hồi của nhân dân.
Nội dung lấy ý kiến nhân dân là toàn bộ dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trong đó tập trung vào các nội dung: lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; tổ chức bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp.
Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, thời điểm lấy ý kiến nhân dân khoảng 3 tháng, dự kiến bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc vào cuối tháng 3/2013. “Các ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, hoàn chỉnh để trình ra tại kỳ họp Quốc hội sau đó. Quốc hội sẽ cố gắng thông qua Hiến pháp sửa đổi vào kỳ họp đầu tiên của năm 2014", ông Phúc nói.

 

Xem xét thông qua 9 dự án luật và 2 Nghị quyết

Các dự án Luật và Nghị quyết trình Quốc hội xem xét thông qua gồm: Luật Dự trữ Quốc gia; Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Luật Xuất bản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Thủ đô; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với với người giữ chức vụ do Quốc hội và HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, bao gồm: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Luật Hòa giải cơ sở; Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh; Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi).

 

Theo Báo Gia đình và xã hội Online
Võ Hải

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com