Thứ hai, ngày 21/01/2019login

Bộ Công an: Họp Ban soạn thảo Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Ngày 15/3/2011, Bộ Công an tổ chức công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); họp Ban soạn thảo Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp…

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật Công an nhân dân (CAND) (sửa đổi). Trưởng Ban soạn thảo là Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Ban soạn thảo là Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh trình bày một số vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong Luật CAND (sửa đổi).


Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Phó Ban soạn thảo với các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Ảnh: A.H.

Luật CAND được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005,  Bộ Công an đã có báo cáo đánh giá qua 3 năm thực hiện Luật, trên cơ sở đánh giá tác động và sơ kết 3 năm thực hiện Luật, Bộ Công an đề nghị Chính phủ, Quốc hội cho sửa đổi một số nội dung trong Luật CAND cho phù hợp với tình hình thực tế… Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề trong Dự án Luật CAND (sửa đổi)…

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nhấn mạnh: Quá trình sửa đổi, bổ sung Luật CAND cần tập trung trí tuệ của toàn lực lượng CAND và các ban, ngành liên quan; cần có đề cương chi tiết hướng dẫn trong toàn lực lượng CAND, trong đó nêu sự cần thiết phải sửa đổi Luật CAND; nêu rõ tư tưởng chỉ đạo và nguyên tắc sửa đổi; nội dung cần bổ sung, sửa đổi; đề xuất lộ trình thực hiện, sau đó gửi về Công an các đơn vị, địa phương để thảo luận, đóng góp ý kiến gửi về thường trực Ban soạn thảo và Tổ biên tập.

Theo Báo điện tử Công an nhân dân
A.Hiếu

Luật Công an nhân dân (sửa đổi) 2014

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Công an

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Quốc phòng & An ninh

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com