Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Phiên họp thứ 12 của UBTVQH: Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992

Chiều ngày 5/10, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc Phiên họp thứ 12. Theo chương trình, UBTVQH sẽ làm việc trong 8 ngày, từ 5 - 9/10 và từ 17 - 18/10. Về công tác xây dựng pháp luật, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi)
Chiều ngày 5/10, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc Phiên họp thứ 12. Theo chương trình, UBTVQH sẽ làm việc trong 8 ngày, từ 5 - 9/10 và từ 17 - 18/10. Về công tác xây dựng pháp luật, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi); dự án Luật Việc làm, dự án Luật Đầu tư công; cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau của các dự án Luật Thủ đô, Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về việc đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và Khóa XIII của QH…
Chuẩn bị cho Kỳ họp cuối năm của QH, tại Phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012; Phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển KT - XH, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách TW năm 2013…


Theo Báo Điện tử Sức khỏe và Đời sống
Nguyễn Hoàng

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com