Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Ban chỉ đạo Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 họp phiên thứ nhất

Ngày 18.10, Ban chỉ đạo Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 đã họp phiên thứ nhất, cho ý kiến vào các dự thảo Kế hoạch hoạt động; Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Quyết định thành lập tổ giúp việc của Ban chỉ đạo; Quy chế hoạt động; Công văn của Ban chỉ đạo gửi các bộ, ngành, địa phương về việc chỉ đạo triển khai tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992.

16:46 | 18/10/2011

Ngày 18.10, Ban chỉ đạo Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 đã họp phiên thứ nhất, cho ý kiến vào các dự thảo Kế hoạch hoạt động; Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Quyết định thành lập tổ giúp việc của Ban chỉ đạo; Quy chế hoạt động; Công văn của Ban chỉ đạo gửi các bộ, ngành, địa phương về việc chỉ đạo triển khai tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992.

Theo kế hoạch, Ban chỉ đạo sẽ họp 10 phiên, các công việc được chia thành hai giai đoạn gồm các hoạt động liên quan đến tổng kết thi hành Hiến pháp và các hoạt động liên quan đến đề xuất nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, thực hiện từ tháng 10.2011 - 11.2013. Giai đoạn 1, từ nay đến 1.2012, Ban chỉ đạo tổ chức các phiên họp để thông qua quy chế, kế hoạch hoạt động, cho ý kiến về Đề cương chi tiết các chuyên đề do một số Bộ và địa phương thực hiện; thông qua Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết của Chính phủ và cho ý kiến đối với các dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp của Chính phủ trước khi trình Chính phủ và Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Các cuộc hội thảo tại ba miền Bắc, Trung, Nam sẽ được tổ chức vào đầu tháng 1.2012 để lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp của Chính phủ.

Giai đoạn hai, từ tháng 2.2012 - 11.2013, các phiên họp của Ban chỉ đạo sẽ cho ý kiến về đề xuất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, tổ chức các cuộc hội thảo lấy ý kiến về đề xuất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, tổ chức 2 đoàn khảo sát nước ngoài.

Ban chỉ đạo đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tổng kết việc thực thi Hiến pháp nghiêm túc trên cả bình diện lý luận và thực tiễn. Tổ giúp việc tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện văn bản một cách sớm nhất, khoa học nhất. Các thành viên Ban chỉ đạo sẽ tham gia tổng kết tại địa phương được phân công theo dõi để tiết kiệm thời gian và bảo đảm tính hệ thống, thống nhất...

Theo TTXVN

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com