Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Hội thảo “Những vấn đề dân tộc thiểu số cần được nghiên cứu sửa đổi trong Hiến pháp 1992"

Sáng 28/9, Hội thảo “Những vấn đề dân tộc thiểu số cần được nghiên cứu sửa đổi trong Hiến pháp 1992" đã diễn ra trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước nêu rõ thời gian qua, việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 đã được Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội tổng kết theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.
Nhiều cuộc hội thảo, hội nghị khoa học về Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp cho thấy giá trị, vai trò và ý nghĩa của đạo luật gốc trong việc phát triển đất nước. Các quyền tự do cơ bản của công dân nói chung, các dân tộc thiểu số nói riêng không ngừng được cải thiện và nâng cao.
Tuy nhiên đến nay, tình hình thế giới và trong nước đã có nhiều chuyển biến to lớn và sâu sắc, quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng rõ hơn; đồng thời Đảng cũng nhận thức thêm những vấn đề mới đặt ra chưa phản ánh, bao trùm được nhu cầu thực tiễn, cần phải bổ sung, sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đối với từng lĩnh vực, trong đó có vấn đề dân tộc.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã xem xét những kết quả đạt được trong việc thực hiện các quy định của Hiến pháp 1992, trong đó tập trung vào các nội dung cụ thể như tổng quan về thi hành Hiến pháp1992 trong vấn đề dân tộc thiểu số; các chính sách bảo đảm cho các dân tộc thiểu số phát huy nội lực hòa nhập vào sự phát triển của cả nước; thực hiện chính sách ưu tiên, bảo đảm phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số.
Các đại biểu đã thảo luận, làm rõ nội dung vấn đề đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo theo quy định của Hiến pháp năm 1992; công tác tuyên truyền giáo dục, cung cấp thông tin nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa truyền thống các dân tộc...
Hội thảo góp phần tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho đồng bào thực hiện tốt các quyền về chính trị, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng./.
Theo Thông tấn xã Việt Nam
Quỳnh Hoa

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com