Thứ ba, ngày 24/04/2018login

“Phanh” lại sự sai sót trong quá trình xuất bản

Chiều nay (17/9), dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Ủy ban thường vụ QH (UBTVQH) tiếp tục cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật Xuất bản (sửa đổi). Dự án luật gồm 6 chương với 59 điều.

Ảnh Xuân Hải
12 điều để “gò” xuất bản điện tử
Tại phiên họp, ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của QH đã trình bày dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi).
Về hoạt động xuất bản điện tử, báo cáo nêu rõ có ý kiến đề nghị cần có một chương riêng để điều chỉnh hoạt động xuất bản điện tử. UBTVQH cho rằng, xuất bản điện tử đã xuất hiện và đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới cũng như trong nước. Đây là một hình thái mới của hoạt động xuất bản, còn có nhiều thay đổi khó dự báo trước trong thời gian tới. Trong xuất bản điện tử, xuất bản phẩm không cần phải in (nhân bản) mà có thể phát hành ngay trên mạng Internet hoặc việc in (nhân bản) diễn ra sau khâu phát hành. Vì kinh nghiệm của Việt Nam về vấn đề này còn hạn chế nên Luật Xuất bản (sửa đổi) lần này chỉ quy định mang tính nguyên tắc về phương thức xuất bản này và dẫn chiếu các quy định của pháp luật có liên quan, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm tính linh hoạt trong việc quản lý hoạt động xuất bản điện tử trong bối cảnh công nghệ thông tin và truyền thông phát triển rất nhanh.
Dự thảo lần này ngoài một số quy định chung tại Chương 1 đã xây dựng một chương riêng về xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử (Chương V: Từ Điều 48 đến Điều 56), cụ thể gồm các nội dung sau: điều kiện hoạt động xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử; cách thức thực hiện xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử; kỹ thuật, công nghệ để xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử; nộp lưu chiểu và nộp cho Thư viện Quốc gia Việt Nam xuất bản phẩm điện tử; quảng cáo trên xuất bản phẩm điện tử; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử; nhập khẩu xuất bản phẩm điện tử; xử lý vi phạm; hướng dẫn thi hành về xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử.
Các nội dung trên về cơ bản đã bao quát các đối tượng, hình thức, điều kiện, trách nhiệm và quyền hạn tham gia thực hiện xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử; điều chỉnh các hoạt động phát sinh trong thực tiễn, có tính dự báo, tính khả thi cao hơn để điều chỉnh hoạt động xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử.
Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, nhiều tác phẩm khi không xin được để xuất bản phẩm bằng sách thì tìm cách chuyển sang xuất bản điện tử. Vấn đề này sẽ được xử lý như thế nào để kiểm soát các ấn phẩm điện tử, xuất bản điện tử.
Ông Đào Trọng Thi cho rằng, các tài liệu điện tử được phát tán trên mạng internet không phải là các xuất bản điện tử vấn đề thông tin nội dung trên các trang mạng không lành mạnh sẽ được xử lý bằng những quy định của pháp luật khác liên quan. Những trang mạng này không có chức năng như các cơ quan báo chí. Còn các xuất bản phẩm điện tử được kiểm duyệt chặt chẽ theo quy trình, trình tự như một xuất bản phẩm.
Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho rằng, mỗi một tác phẩm muốn xuất bản phải đăng ký nội dung của từng sản phẩm xin xuất bản.
Trước đây dự thảo cũ chỉ có 2 điều về xuất bản điện tử, đến nay xuất bản điện tử đã được bổ sung lên 9 điều của chương 5 và 3 điều ở chương 1, đây là vấn đề mới của dự án luật xuất bản điện tử.
Một xuất bản phẩm phải qua trình tự 6 bước
Về vấn đề liên kiết xuất bản, dự thảo luật cũng đã có quy định để “phanh” sự sai sót.
Quy trình xuất bản có chế tài chặt chẽ hơn, muốn xuất bản phẩm phải qua 6 bước: Xem xét trước khi đăng ký; đăng ký xuất bản bao gồm cả nội dung; sau đó biên tập viên thẩm định và có quyền khước từ nếu nội dung xuất bản không đạt; tiếp theo nội dung muốn xuất bản được chuyển đến Tổng biên tập đọc lại trước khi trình; tiếp đó ấn phẩm muốn xuất bản được chuyển đến Tổng giám đốc nhà xuất bản đọc lại trước khi xuất bản; sau đó trình ra cơ quan quản lý.
Có ý kiến đề nghị Luật chỉ nên điều chỉnh các cơ sở in xuất bản phẩm mà không quy định việc quản lý đối với cơ sở in khác vì không phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật.
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã bỏ quy định về quản lý cơ sở in khác, bỏ quy định về điều kiện thành lập cơ sở in cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật này. Có ý kiến đề nghị cần phân cấp cho cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm như Luật hiện hành. Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể về điều kiện, trình tự, thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; không nên quy định giấy phép hoạt động in có thời hạn 5 năm.
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về phân cấp thẩm quyền cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm; bổ sung quy định về trình tự, thủ tục cấp đổi, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; bỏ quy định về thời hạn của giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.
Có ý kiến đề nghị cơ sở phát hành, hộ kinh doanh phát hành xuất bản phẩm không cần được cấp phép nhưng phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước. Có ý kiến đề nghị giữ như Luật hiện hành, cơ sở phát hành, hộ kinh doanh phát hành xuất bản phẩm không cần đăng ký và cấp phép hoạt động phát hành xuất bản phẩm.
UBTVQH cho rằng, để quản lý hoạt động phát hành xuất bản phẩm các cơ sở phát hành phải đăng ký hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước. Việc cấp giấy phép chỉ nên đặt ra đối với một số loại hoạt động cụ thể như: nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh, triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm... Vì vậy, Dự thảo Luật đã bỏ quy định về các điều kiện được cấp phép và thủ tục cấp phép hoạt động phát hành xuất bản phẩm; bổ sung quy định cơ sở phát hành đăng ký hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, trong lĩnh vực xuất bản có nhiều sản phẩm xuất bản có sai sót về nội dung, trình bày thì cần quan tâm đến hình thức xử lý khi thu hồi các xuất bản phẩm này.
Theo Báo điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông
Xuân Hải

Luật Xuất bản (sửa đổi)

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Thông tin và Truyền thông

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com