Thứ năm, ngày 21/02/2019login

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thứ 11

Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư; Luật xuất bản (sửa đổi); Luật Thủ đô; đồng thời cho ý kiến về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật hộ tịch; Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật đất đai (sửa đổi); Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật việc làm./.

Phiên họp sẽ khai mạc ngày 12/9/2012 và diễn ra trong 2 đợt: từ ngày 12-19/9/2012 và từ ngày 24-26/9/2012. 

Theo dự kiến chương trình, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Đề án quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đồng thời, thảo luận Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; việc thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân với các quyết định hành chính về đất đai.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012; về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012; Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2012 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2012. Một số nội dung quan trọng khác như kế hoạch kiểm toán năm 2013; việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 13 cũng được đưa ra thảo luận.

Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư; Luật xuất bản (sửa đổi); Luật Thủ đô; đồng thời cho ý kiến về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật hộ tịch; Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật đất đai (sửa đổi); Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật việc làm./.

Theo Theo Thông tấn xã Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Thanh tra Chính phủ

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Tư pháp

Trạng thái : Đã thông qua

 

Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi)

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường

Trạng thái : Đã thông qua

 

Luật Việc làm

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban các vấn đề xã hội

Trạng thái : Đã thông qua

 

Luật đất đai (sửa đổi)

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Kinh tế

Trạng thái : Đã thông qua

 

Luật Hộ tịch

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

Luật Xuất bản (sửa đổi)

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Thông tin và Truyền thông

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng

Trạng thái : Đã thông qua

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Tư pháp

Trạng thái : Đã thông qua

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tài chính

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Tài chính, Ngân sách

Trạng thái : Đã thông qua

 

Luật Thủ đô

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com