Thứ ba, ngày 24/04/2018login

Góp ý dự thảo Luật Xuất bản sửa đổi

Sáng ngày 22-8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu nhi và nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức “Hội nghị lấy ý kiến chuyên gia về dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi)”.
Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về hai vấn đề chính cần sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật Xuất bản: liên kết xuất bản và xuất bản sách điện tử. Đối với liên kết xuất bản, hầu hết các đại biểu đều cho rằng luật cần cụ thể hơn, đặc biệt nhấn mạnh vào trách nhiệm của NXB, cơ quan chủ quản NXB. Đối với các đối tác liên kết, dự thảo luật có phần mở rộng hơn khi cho phép các đối tác được chủ động thực hiện công việc biên tập, điều hiện nay vẫn còn bị hạn chế.
Tuy nhiên, việc xuất bản, phát hành sách điện tử mới tạo tranh luận sôi nổi tại hội nghị. Việc định nghĩa khái niệm “sách điện tử” và “xuất bản sách điện tử” cũng có ý kiến khác nhau. Các đại biểu còn thảo luận chi tiết các vấn đề như bản quyền sách điện tử, đăng ký xuất bản, nộp lưu chiểu đối với sách điện tử…
Những vấn đề thảo luận sẽ được ghi nhận, phân tích để sớm hoàn tất Luật Xuất bản sửa đổi, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành xuất bản hiện nay.


 
Theo Báo Sài gòn giải phóng online
T.Vy

Luật Xuất bản (sửa đổi)

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Thông tin và Truyền thông

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com