Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Phiên họp thứ tư Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ngày 18 tháng 8 năm 2012, tại Hà Nội, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã họp phiên toàn thể lần thứ tư để cho ý kiến về Dự thảo sơ bộ Hiến pháp (sửa đổi) do Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chuẩn bị và trình. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.
Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Thường trực Ban biên tập, Ban biên tập trong việc chủ động và khẩn trương xây dựng, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp theo tinh thần kết luận của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
 
Dự thảo sơ bộ do Ban biên tập chuẩn bị gồm 11 Chương, 140 điều, giảm 1 chương và giảm 7 điều so với Hiến pháp năm 1992.
 
Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã tập trung cho ý kiến, thể hiện quan điểm, chính kiến về những nội dung lớn, quan trọng  của Hiến pháp được thể hiện trong các chương, điều cụ thể của Dự thảo sơ bộ Hiến pháp (sửa đổi); trong đó tập trung vào các nội dung về chủ quyền nhân dân; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ tổ quốc; xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước v.v..
 
Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại phiên họp, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã chỉ đạo Ban biên tập tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo; thể hiện vào văn bản những vấn đề đã được Ủy ban thống nhất cao. Đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, Ban biên tập cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các phương án để Ủy ban xem xét, quyết định.
 
Dự thảo sơ bộ Hiến pháp (sửa đổi) sẽ tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện  để trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tháng 10/2012./.

 

Theo Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
Thông cáo báo chí

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com