Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Ban biên tập dự thảo sửa Hiến pháp họp phiên thứ 5

Sáng 13/8, tại Văn phòng Quốc hội, Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 5. Chủ trì phiên họp, ông Phan Trung Lý, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Trưởng Ban Biên tập chủ trì nhấn mạnh đây là phiên họp quan trọng nhằm thảo luận, thống nhất các phương án trong dự thảo sửa đổi sẽ trình tại phiên họp sắp tới của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tại phiên họp này, Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ thảo luận, cho ý kiến về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và dự kiến sửa đổi, bổ sung các nội dung: Lời nói đầu; Chương I: Chế độ chính trị; Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

 
Ban biên tập cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về dự kiến sửa đổi, bổ sung các nội dung: Kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và môi trường tại Chương III; Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa tại Chương IV. 
 
Đồng thời, ban biên tập sẽ cho ý kiến về dự kiến sửa đổi, bổ sung các nội dung tại các chương về: Quốc hội; Chủ tịch nước; Các thiết chế hiến định độc lập; Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp; Chính phủ; Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân; Chính quyền địa phương.
 
Phiên họp diễn ra trong hai ngày, 13-14/8/2012./.
Theo Vietnam+
Thanh Hòa

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com