Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Sưa đổi Hiến pháp 1992: Cần bảo đảm tính độc lập của cơ quan kiểm sát với cấp ủy địa phương

Ngày 11-8, Viện KSND Tối cao phối hợp với Viện KSNDTP Hà Nội và Dự án cải cách hệ thống pháp luật và tư pháp JICA khảo sát thực tiễn thi hành Luật tổ chức Viện KSND năm 2012, Pháp lệnh kiểm sát viên Viện KSND năm 2012.
Ngày 11-8, Viện KSND Tối cao phối hợp với Viện KSNDTP Hà Nội và Dự án cải cách hệ thống pháp luật và tư pháp JICA khảo sát thực tiễn thi hành Luật tổ chức Viện KSND năm 2012, Pháp lệnh kiểm sát viên Viện KSND năm 2012.
 
Theo ông Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội, mặc dù luật và pháp lệnh hiện hành quy định cơ cấu của Viện KS là thống nhất, không lệ thuộc bất cứ cơ quan nhà nước nào ở địa phương. Song trong quá trình hoạt động, Viện KS 2 cấp của TP Hà Nội vừa phải thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật định, vừa chịu sự lãnh đạo quản lý của các cấp uỷ địa phương. Điều này khiến việc thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp còn có lúc chịu sự can thiệp trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyết định của Viện KS. 
 
Do đó, khi sửa đổi Hiến pháp và các văn bản luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện KS, cần bổ sung các quy định cụ thể nhằm khẳng định tính độc lập, chỉ tuân theo pháp luật của Viện KS trong bất kể trường hợp, tình huống nào mới đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp. Đồng thời, tổ chức Đảng của Viện KS cần được xây dựng theo ngành dọc. Viện KSND cấp huyện hoặc khu vực chịu sự lãnh đạo của Đảng bộ Viện KS cấp tỉnh. Đảng bộ Viện KS cấp tỉnh chịu sự lãnh đạo của Đảng bộ Viện KSND Tối cao. Đảng bộ Viện KSND Tối cao trực thuộc Đảng uỷ khối các cơ quan TƯ. Làm như vậy, vừa phân định được thẩm quyền tố tụng và thẩm quyền hành chính, vừa bảo đảm tính pháp quyền trong hoạt động tố tụng, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của mỗi kiểm sát viên.
Theo Hà Nội Mới
Hà Phong

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com