Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992: Cần nâng cao địa vị pháp lý của công đoàn

Sáng 31.7, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN phối hợp với Viện FES (CHLB Đức) tổ chức khai mạc Hội thảo “Quy định về CĐVN trong Hiến pháp năm 1992 - thực trạng và đề xuất hoàn thiện”. Chủ trì hội thảo là TS Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và ông Erwin Schweiss Helm - Trưởng đại diện Văn phòng Viện FES tại VN.
Tại hội thảo, hơn 30 đại biểu là các nhà khoa học, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, chủ tịch một số LĐLĐ địa phương và CĐ ngành T.Ư đã tham gia góp ý kiến sửa đổi, bổ sung những quy định về CĐ trong Hiến pháp 1992.
 
Tồn tại, hạn chế trong thi hành hiến pháp quy định về CĐ
 
Hội thảo đã đề cập đến tình hình thi hành Hiến pháp năm 1992 trong hệ thống CĐ, trong đó nhấn mạnh đến kết quả đạt được, đồng thời đề cập đến một số tồn tại, hạn chế và vướng mắc. Báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Ban Chính sách pháp luật Tổng LĐLĐVN chỉ ra rằng, quy định của hiến pháp về địa vị pháp lý, chức năng của tổ chức CĐ còn có điểm chưa thật cụ thể, thống nhất nội dung và đồng bộ với Luật CĐ, BLLĐ, Luật MTTQ và các văn bản pháp luật liên quan, trong đó có vấn đề liên quan đến quyền đại diện, bảo vệ lợi ích NLĐ, trách nhiệm của Nhà nước và điều kiện đảm bảo cho CĐ hoạt động.      
 
Đại biểu dự hội thảo cũng chỉ ra rằng, một bộ phận người sử dụng LĐ ở DN ngoài nhà nước còn thiếu trách nhiệm hợp tác với CĐ, né tránh, không tạo điều kiện thành lập và hoạt động CĐ ở DN. Nhiều nơi, người SDLĐ thực hiện không tốt quy định của pháp luật LĐ và CĐ, thậm chí vi phạm thường xuyên, nghiêm trọng nhưng không xử lý nghiêm minh, kịp thời đã làm giảm hiệu lực pháp luật, quyền CĐ và lòng tin của NLĐ. 
 
Trong khi đó, vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực LĐ, CĐ chưa đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của kinh tế thị trường. Hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử phạt vi phạm pháp luật còn nhiều khiếm khuyết, bất cập làm ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện có hiệu quả quyền và trách nhiệm của tổ chức CĐ.     
 
Khẳng định và nâng cao địa vị pháp lý của CĐ
 
Hội thảo thống nhất cho rằng, sửa đổi, bổ sung quy định về CĐ trong Hiến pháp 1992 cho phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới là đòi hỏi khách quan, tất yếu. Ông Nguyễn Duy Vy - Phó Trưởng ban CSPL Tổng LĐLĐVN nêu rõ:  Cần phải xác định, duy trì  và khẳng định nhất quán địa vị pháp lý của CĐVN theo quy định tại Điều 10 Hiến pháp 1992, Luật CĐ 2012 và NQ số 20 -NQ/TW/2008 của BCHTƯ Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”. 
 
 
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Hoàng Ngọc Thanh phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Kỳ Anh - Báo Lao động)
Trên cơ sở kế thừa quy định của hiến pháp hiện hành, đồng bộ với Luật CĐ 2012 và BLLĐ 2012, cần phải sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh Điều 10 Hiến pháp 1992 bao gồm cả 2 nội dung: Thứ nhất, quy định CĐ là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của GCCN và của NLĐ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, là thành viên trong hệ thống chính trị của XH Việt Nam; đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tham gia quản lý nhà nước, quản lý KTXH, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức, DN; tuyên truyền, vận động CNVCLĐ xây dựng và bảo vệ tổ quốc VN XHCN. Thứ hai, cần quy định trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo, tạo điều kiện cho Tổng LĐLĐVN và các cấp CĐ hoạt động có hiệu quả. 
Theo Lao Động
Hoàng Quang

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com