Thứ ba, ngày 24/04/2018login

Cuối 2013 mới sửa Luật Đất đai

Luôn hiện diện trong nỗi bức xúc của cả cử tri và đại biểu Quốc hội, song những bất cập của Luật Đất đai hiện hành vẫn tiếp tục phải chờ đến cuối năm sau có thể mới được sửa đổi.

Tiếp tục phiên họp thứ tám, chiều 4/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13.

Tại đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành với đề nghị của Chính phủ, lùi thời gian trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ kỳ họp thứ tư vào cuối năm nay sang kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ sáu (cuối năm 2013).

Bên cạnh lý do rất cũ giải thích cho việc
lùi đi lùi lại của dự án luật đang được cử tri quan tâm đặc biệt này là “để có thêm thời gian chuẩn bị”, lần này có thêm một lý do mới là “thể hiện các phương án sửa đổi, bổ sung phù hợp với Nghị quyết Trung ương 5 (tháng 5/2012) và sẽ trình Quốc hội cùng với việc thông qua Hiến pháp năm 1992 sửa đổi.

Ủy ban Thường vụ cũng nhấn mạnh, đây là dự án đã có thời gian chuẩn bị tương đối dài. Việc ban hành Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, của nhà nước nên cần phải làm một cách khẩn trương nhưng thận trọng, bảo đảm tính ổn định lâu dài.

Bên cạnh dự án luật nói trên, một số đề nghị khác của Chính phủ cũng được chấp thuận. Như lùi thời gian thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế từ kỳ họp thứ ba sang kỳ họp thứ tư.

Năm 2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến đề nghị Quốc hội đưa vào chương trình chính thức 30 dự án luật và 3 dự án pháp lệnh và 17 dự án luật trong chương trình chuẩn bị.

Theo đó, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 sẽ được thông qua tại kỳ họp cuối năm.

Đối với chương trình toàn khóa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội bổ sung 3 dự án luật là Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Ban hành quyết định hành chính.

Theo Tin bài (Vneconomy); ảnh (TVPL)
Nguyên Vũ

Loại dự thảo :

Cơ quan trình dự thảo :

Cơ quan chủ trì soạn thảo :

Ủy ban thẩm tra :

Trạng thái :

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com