Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Kết quả tổng kết thi hành Hiến pháp 1992: Quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp chưa rành mạch

Chiều 17.4, Bộ Tư pháp - cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 - đã tổ chức họp báo công bố kết quả tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 của Chính phủ. Có 4 nội dung tổng kết chính được Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn công bố tại cuộc họp báo: Về phân công quyền lực nhà nước; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; về HĐND, UBND; về kỹ thuật lập hiến.
Về phân công quyền lực nhà nước, kết quả tổng kết cho thấy, trong lần sửa đổi năm 2001, Hiến pháp năm 1992 ghi nhận nguyên tắc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (quy định tại Điều 2). 
 
Tuy nhiên, nguyên tắc này lại chưa được thể hiện đầy đủ và nhất quán trong các chương, điều của hiến pháp. Hiến pháp 1992 chưa xác định rõ cơ quan nào là cơ quan thực hiện quyền hành pháp, cơ quan nào thực hiện quyền tư pháp. Do đó, các quy định về vị trí, chức năng và mối quan hệ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước cũng chưa thực sự rõ ràng và rành mạch.
 
Về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, theo kết quả tổng kết, cách thể hiện tại nhiều quy định của Hiến pháp 1992 còn chưa khoa học, chưa thể hiện đúng mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân. 
 
Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo LĐ tại cuộc họp báo: “Vì sao vấn đề sở hữu đất đai toàn dân đang được nhân dân quan tâm không được nêu trong các nội dung tổng kết chính?”, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên - người phát ngôn của Ban chỉ đạo tổng kết Hiến pháp 1992 của Chính phủ - cho biết: “Chế định “sở hữu toàn dân” đối với đất đai được quy định từ năm 1980. 
 
Đến nay, chúng ta đã triển khai một loạt luật và các văn bản khác thực hiện. Trong quá trình thực hiện cũng còn một số bất cập nổi lên. Vấn đề này trong tổng kết chúng tôi nói chưa rõ vì hiện nay chưa làm rõ được hạn chế của hiến pháp là ở đâu, hay là do hạn chế của hệ thống pháp luật thi hành (về chế định sở hữu toàn dân) chưa đáp ứng được hiến pháp. Trong giai đoạn 2 (tổng kết) cần đi sâu một số vấn đề, tiếp tục khảo sát thực tiễn, tổ chức hội thảo... để nắm vấn đề sâu sắc hơn, trong đó có vấn đề về đất đai”.   
Theo Lao Động
Đỗ Văn

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com