Thứ hai, ngày 18/02/2019login

Luật giám định tư pháp: Nên tập trung một đầu mối

Hôm qua (16-4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận và cho ý kiến dự án Luật Giám định tư pháp (GĐTP). Vấn đề nhiều ĐB quan tâm thảo luận là nên giao hẳn cho ngành Y tế hay Công an quản lý lĩnh vực này. Theo báo cáo, lực lượng giám định viên pháp y (GĐPY) cấp tỉnh vừa thiếu, vừa yếu, quản lý không thống nhất, không đáp ứng yêu cầu. Về mô hình tổ chức, có sự chồng chéo, thiếu thống nhất.

Đa số ý kiến tại UBTVQH thống nhất tổ chức hệ thống GĐTP công lập gồm: Viện Giám định pháp y thuộc Bộ Y tế, Trung tâm GĐPY tỉnh trực thuộc ngành y tế, Viện Pháp y quân đội (Bộ QP) và Trung tâm GĐPY thuộc Viện Khoa học Hình sự (Bộ CA). Như vậy, ở cấp tỉnh sẽ không còn GDV pháp y thuộc Công an tỉnh.

Thay vào đó, tập trung cho GĐTP thuộc ngành y tế để thuận lợi cho việc đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực hiện đại chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc hợp nhất cần có lộ trình, trong đó phân định rõ trách nhiệm hai ngành.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc Phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa cho rằng việc quản lý nên tập trung về một đầu mối thuộc Sở Y tế là hợp lý. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu, ngành y tế phải đổi mới quản lý, kể cả mô hình tổ chức, quy chế hoạt động, mối quan hệ với các cơ quan tố tụng…

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng nhiều năm qua, hoạt động GĐPY thuộc Công an tỉnh đang phát huy hiệu quả, phục vụ kịp thời cho hoạt động tố tụng cần duy trì. Hơn nữa, tổ chức GĐPY cấp tỉnh chậm được kiện toàn nên trước mắt khó đảm đương toàn bộ nhiệm vụ. Vì vậy, nên giữ quy định GĐPY thuộc ngành công an như hiện nay.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương, GĐPY thuộc công an đã có lịch sử phát triển hơn 50 năm, trưng cầu hay giám định đều tuân thủ các quy định tố tụng hình sự. Việc điều tra các vụ án, nếu chờ mang tử thi từ hiện trường đến phòng mổ y tế thì mất rất nhiều thời gian, phức tạp.

Hai Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu và Tòng Thị Phóng đều cho rằng, phải cân nhắc, xem xét thận trọng. Trước mắt, nên đưa ra cả hai phương án để QH thảo luận, quyết định.

Theo tienphong.vn
Nguyễn Tuấn

Luật Giám định tư pháp

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Tư pháp

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com