Thứ bảy, ngày 23/02/2019login

Quốc hội thông qua Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi

Cũng trong phiên họp chiều nay (19/11), với đa số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi.
Luật Trồng trọt được Quốc hội thông qua với 455/461 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,81% tổng số đại biểu Quốc hội).
Luật Trồng trọt gồm 7 chương với 85 Điều, quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý nhà nước về trồng trọt. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.
Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 9 của dự thảo Luật Trồng trọt, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng cho biết, có ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung hành vi cấm sử dụng hóa chất gây hại đến sức khỏe con người trong sản xuất và bảo quản nông sản; cấm chặt phá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đã được quy hoạch và công bố.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, các hành vi này đã được quy định cấm tại khoản 4 Điều 7 của Luật Hóa chất, khoản 1, khoản 8 Điều 9 của Luật Lâm nghiệp nên xin phép Quốc hội không bổ sung vào trong Dự thảo Luật.
Có ý kiến ĐBQH (UBTVQH) đề nghị làm rõ nội dung tại khoản 9 về canh tác gây hại đến sức khỏe con người, cây trồng. Tiếp thu ý kiến trên, Dự thảo Luật đã thể lại như quy định tại khoản 9 Điều 9.
Có ý kiến ĐBQH đề nghị nên sửa quy định tại khoản 10 thành “Khai thác, sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước vào mục đích phi nông nghiệp khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép“; ý kiến khác đề nghị bỏ khoản này vì nội dung này đã được quy định trong Luật Đất đai năm 2013. 
Nghiên cứu ý kiến trên, UBTVQH thấy rằng, Luật Đất đai cũng đã có quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong đó có đất trồng lúa (Điều 57). Tuy nhiên, quy định của Luật Trồng trọt nhằm bảo vệ tầng đất mặt của đất trồng lúa nước nhằm quản lý, bảo vệ chặt chẽ nguồn tài nguyên quý giá này, để khi cần thiết có thể trồng lúa trở lại.
Vì vậy, việc quy định cấm khai thác, sử dụng trái phép tầng đất mặt của đất trồng lúa nước vào mục đích phi nông nghiệp là cần thiết, vừa bảo vệ chất lượng đất trồng lúa, vừa hạn chế việc chuyển đổi trái phép đất trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp. 
Theo đó, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Dự thảo Luật đã chỉnh sửa và thể hiện lại như tại khoản 10 Điều 9.
• Luật Chăn nuôi được Quốc hội thông qua với 454/464 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,61% tổng số đại biểu Quốc hội).
Luật gồm 8 chương, 83 điều, quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.
Theo Báo điện tử Pháp luật Việt Nam
Hà Dung

Luật Chăn nuôi

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường

Trạng thái : Đã thông qua

 

Luật Trồng trọt

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com