Chủ nhật, ngày 24/02/2019login

10 nhóm chính sách được đề nghị để sửa đổi Bộ Luật lao động

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo xác định những nội dung lớn về Dự án Bộ Luật lao động sửa đổi. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐ-TBXH Hà Đình Bốn cho biết, Dự thảo Bộ luật Lao động có 10 nhóm chính sách được đề nghị sửa đổi.
Cụ thể, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu nhằm thích ứng với xu hướng già hóa dân số và tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước; mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động; bảo đảm tiền lương tối thiểu ở mức đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động; mở rộng cơ hội và quyền của các bên tranh chấp trong việc lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp; tăng cường năng lực của thanh tra lao động...
Dự luật sẽ đưa vào các định hướng chính sách theo các nghị quyết vừa được Trung ương Đảng thông qua mới đây (Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết 28 về chính sách bảo hiểm xã hội).
Theo đó, thực hiện Nghị quyết 27, sẽ có những sửa đổi về chính sách tiền lương tối thiểu ở mức đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động trên cơ sở sửa đổi khái niệm tiền lương tối thiểu; các tiêu chí xác định lương tối thiểu.
Đồng thời, tiếp tục thể chế hóa chính sách tiền lương theo cơ chế thị trường, từng bước mở rộng, tạo quyền tự chủ cho người sử dụng lao động và người lao động trong trả lương.
Dự luật sẽ xác định rõ khái niệm về tiền lương, với việc đảm bảo “tiền lương của người lao động là mọi khoản tiền mà người lao động nhận được từ việc thực hiện công việc đã được thỏa thuận”. Ngoài ra, các quy định sẽ đảm bảo doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhà nước được tự quyết định chính sách tiền lương...
Theo Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Doãn Mậu Diệp, Dự luật hướng tới mục tiêu quan trọng là nâng cao năng suất lao động, chất lượng việc làm. Theo đó, việc điều chỉnh tăng lương không phụ thuộc nhiều thâm niên, mà phụ thuộc vào năng suất, kỹ năng lao động.
Để thực hiện Nghị quyết 28, Dự luật đưa ra các quy định để thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu chung từ năm 2021. Theo đó, thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu; đảm bảo quyền nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn nhưng không quá 5 năm so với tuổi nghỉ hưu chung áp dụng cho những ngành nghề đặc biệt…
Hiện, Quốc hội đã nhất trí đưa dự án Bộ luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIV. Dự kiến, Dự thảo sửa đổi sẽ đươc trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp tháng 7 -2019, và trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, tháng 10 – 2019.
 
Theo Báo Điện tử Pháp luật và Xã hội
H.L

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban các vấn đề xã hội

Trạng thái : Chưa thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com