Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Bộ Tư pháp ra mắt Tổ nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp 1992

Bộ Tư pháp vừa ra mắt Tổ nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp năm 1992 gồm 33 thành viên, do Thứ trưởng Hoàng Thế Liên làm Tổ trưởng. Tổ nghiên cứu có chức năng tham mưu, giúp bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền trong quá trình nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp 1992.

Tổ nghiên cứu được chia thành bốn nhóm, trong đó nhóm 1 có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 liên quan đến xây dựng nhà nước pháp quyền (tập trung vào tổ chức bộ máy nhà nước trung ương và chính quyền địa phương). Nhóm 2 phụ trách mảng liên quan đến xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Nhóm 3 có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nhóm 4 phụ trách việc nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến cơ chế xử lý vi phạm Hiến pháp. Để bảo đảm tiến độ triển khai công việc, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên chỉ đạo các nhóm chủ động xây dựng kế hoạch sưu tầm tài liệu, tự nghiên cứu, tổ chức tọa đàm, đề xuất các vấn đề của Hiến pháp cần được sửa đổi, bổ sung.

 

Theo www.phapluattp.vn
THX

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com