Thứ năm, ngày 21/06/2018login

Đề xuất sửa đổi Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Bộ Ngoại giao đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 08 điều của Luật Cơ quan đại diện (CQĐD) và bổ sung 01 điều mới. Các nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau: Về tiêu chuẩn của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, dự thảo Luật bổ sung vào Điều 17 quy định về một số tiêu chuẩn riêng của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, trên cơ sở đó, Uỷ ban đối ngoại Quốc hội tiến hành thẩm tra và Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền. Nội dung tiêu chuẩn được căn cứ tiêu chuẩn phong hàm Đại sứ theo Pháp lệnh Hàm, cấp ngoại giao và Nghị định 13-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này, đồng thời có tham khảo tiêu chuẩn của một số chức danh khác.
Dự thảo Luật cũng quy định tiêu chuẩn độ tuổi của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền. Về nguyên tắc chung, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền phải trong độ tuổi đủ để hoàn thành ít nhất một nhiệm kỳ công tác (03 năm theo quy định tại Điều 27 của Luật CQĐD). Bên cạnh đó, dự thảo Luật quy định trong trường hợp đặc biệt (thời gian công tác còn lại không đủ 3 năm), để đáp ứng yêu cầu đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định chấp thuận bổ nhiệm những người này. Việc quyết định phải căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm, uy tín của cán bộ, công chức, không áp dụng đại trà. Quy định này nhằm tranh thủ kinh nghiệm, uy tín của một số cán bộ ngoại giao đã quá tuổi song có năng lực và có tầm.
Cơ chế Đại sứ đặt tại Việt Nam
Dự thảo Luật bổ sung Điều 27a quy định về việc triển khai thực hiện cơ chế Đại sứ đặt tại Việt Nam trong trường hợp có yêu cầu đối ngoại nhưng không thành lập cơ quan đại diện ngoại giao hoặc không bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan đại diện tại quốc gia khác kiêm nhiệm. Dự thảo Luật quy định về giải thích thuật ngữ “Đại sứ đặt tại Việt Nam”, quy trình bổ nhiệm chức vụ ngoại giao cho Đại sứ đặt tại Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và chế độ, chính sách đối với Đại sứ đặt tại Việt Nam.
Cơ chế Đại sứ đặt tại Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia tăng hiện diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài, khắc phục hạn chế của cơ chế kiêm nhiệm, đồng thời tiết kiệm kinh phí so với cơ chế Đại sứ kiêm nhiệm và không làm phát sinh nhu cầu biên chế của CQĐD.
Sửa đổi quy định chế độ dành cho thành viên CQĐD, vợ hoặc chồng và con
Dự thảo Luật bổ sung một số chế độ, chính sách cho thành viên CQĐD và con trong độ tuổi đi học của thành viên CQĐD nhằm tăng cường đảm bảo về chế độ, chính sách, tương xứng hơn với vai trò, vị trí của cơ quan đại diện, tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác. Các chế độ mới đã tính đến sự phù hợp với tình hình kinh tế trong nước và điều kiện công tác ở nước ngoài, bao gồm: Hỗ trợ một lần tiền vé máy bay khứ hồi về Việt Nam trong trường hợp nghỉ phép trong thời gian nhiệm kỳ.
Hỗ trợ tiền vé máy bay khứ hồi về Việt Nam trong trường hợp bố (mẹ) đẻ, bố (mẹ) của vợ hoặc chồng; vợ (chồng) chết; con chết nhằm phù hợp với phong tục của người Việt Nam, phù hợp với chính sách nhân đạo, chế độ đối với con người, tương tự chính sách của tất cả các nước ASEAN và nhiều nước trên thế giới.
Đối với con dưới 18 tuổi đi theo thành viên cơ quan đại diện, hỗ trợ tiền mua bảo hiểm y tế tại nước sở tại; học phí tại nước sở tại. Do học phí tại nhiều nước đắt đỏ, ngôn ngữ học tại trường công không là ngôn ngữ thông dụng, bảo hiểm y tế tại nhiều nước rất đắt đỏ, quy định này thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước, tạo điều kiện cho thành viên CQĐD yên tâm công tác.
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.
Theo Báo điện tử Chính phủ
Khánh Linh

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Ngoại giao

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Đối ngoại

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com