Thứ bảy, ngày 23/02/2019login

Trà Vinh: Đề nghị thiết kế lại một số điều trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Đoàn ĐBQH tỉnh đã lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

 

Đoàn ĐBQH tỉnh đã lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Đa số ý kiến đề nghị giải thích một số từ ngữ, thiết kế và quy định lại để được rõ ràng hơn một số điều trong luật; bổ sung thêm quy định trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn được đơn phương chấm dứt hợp đồng, ít nhất 30 ngày làm việc trước khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn thay vì 15 ngày. Về chế độ nghỉ thai sản, nhiều ý kiến chọn phương án 2; thời gian nuôi con nuôi là 6 tháng tuổi; giữ tuổi nghỉ hưu của lao động nữ như trong dự thảo, đồng thời cho phép người lao động tiếp tục ký hợp đồng sau khi nghỉ hưu. Đa số có ý kiến đề nghị bổ sung: không quá 3 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động mùa vụ có thời hạn từ 3 tháng trở lên; không quá 1 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động mùa vụ có thời hạn dưới 3 tháng; trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn được đơn phương chấm dứt hợp đồng.

 


Theo http://daibieunhandan.vn
THẠCH SAMY

Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban các vấn đề xã hội

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com