Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Tham gia ý kiến vào dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Tổng cục Chính trị tổ chức hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Thiếu tướng Đào Duy Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Đào Duy Minh nêu bật vị trí, ý nghĩa và giá trị nhân văn của Pháp lệnh Ưu đãi người có công đối với cách mạng. Thiếu tướng Đào Duy Minh cho rằng: Việc tham gia xây dựng Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN hiện nay, mà còn thể hiện tình cảm, sự tri ân, ghi nhận công trạng của các đối tượng chính sách đã không tiếc máu xương, công sức, của cải hiến dâng cho Tổ quốc vì độc lập, tự do của dân tộc, vì CNXH. Trên cơ sở những định hướng hết sức cụ thể, các đại biểu dự hội thảo đã tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo pháp lệnh với tinh thần và trách nhiệm chính trị rất cao. Các ý kiến tham luận tại hội thảo không chỉ làm rõ tính cấp thiết trong việc xây dựng, hoàn chỉnh văn bản pháp luật này, mà còn góp ý rất cụ thể, chi tiết vào từng điều, khoản được nêu trong dự thảo theo hướng: Khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, sát thực và có tính khả thi cao.

Thiếu tướng Đào Duy Minh phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Kết luận hội thảo, Thiếu tướng Đào Duy Minh đánh giá cao các ý kiến tham luận của từng đại biểu; đồng thời giao cho các cơ quan chức năng tiếp thu, chỉnh lý, tổng hợp trình cơ quan soạn thảo xem xét, bổ sung. Căn cứ vào nội dung dự thảo và những vấn đề thực tiễn đặt ra sau nhiều năm triển khai thực hiện các văn bản pháp luật đối với người có công với cách mạng, Thiếu tướng Đào Duy Minh cũng đã chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan không chỉ tiếp tục nghiên cứu, mà còn kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập trong thực tiễn để đóng góp ý kiến nhằm bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo.  Đây là văn bản pháp luật có phạm vi ảnh hưởng lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, do vậy cần phải hết sức thận trọng, xem xét cụ thể, tỉ mỉ từng vấn đề, từng điều khoản để khi pháp lệnh được Quốc hội thông qua, ban hành sẽ thuận lợi trong triển khai, bảo đảm công bằng, không để sót lọt đối tượng; đặc biệt góp phần quan trọng khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện vấn đề này từ trước tới nay....

 

 

Theo http://www.qdnd.vn
Lê Ngọc Long

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Loại dự thảo : Dự pháp lệnh

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban các vấn đề xã hội

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com