Thứ tư, ngày 23/05/2018login

Sửa đổi luật Thuế thu nhập cá nhân: Đề xuất giảm trừ 6 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế

Chiều 8-3, Bộ Tài chính đã họp bàn một số nội dung về sửa đổi luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) dự kiến sẽ đề xuất thời gian áp dụng vào 1-1-2014. Dự kiến sẽ sửa đổi biểu thuế lũy tiến từng phần, theo hướng bỏ bậc thuế suất cao nhất 35%, giữ nguyên các bậc thu nhập tính thuế và thuế suất như hiện hành. Nếu thực hiện điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh lên 6 triệu đồng (cho mỗi người phụ thuộc là 2,4 triệu đ/tháng) đồng thời sửa đổi biểu thuế như nêu trên thì dự kiến sẽ giảm thu khoảng 9.250 tỷ đồng.


Theo quan điểm của Bộ Tài chính, qua 3 năm thực hiện luật Thuế TNCN, tính đến hết năm 2011 đã có trên 15 triệu cá nhân được cấp mã số thuế (12,6 triệu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và từ thu nhập khác; 3,2 triệu cá nhân có thu nhập từ kinh doanh). Trong đó chỉ có khoảng 1,3 triệu cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công (chiếm 10,2%); 194 nghìn hộ, cá nhân kinh doanh (chiếm 6%) phải nộp thuế.
 
Việc bao quát, mở rộng đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế như nêu trên đã góp phần đảm bảo công bằng xã hội, giảm khoảng cách chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, sau 3 năm luật Thuế TNCN cũng đã bộc lộ một số điểm hạn chế nhất định: Mức giảm trừ gia cảnh không còn phù hợp. Cụ thể luật Thuế TNCN quy định mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng. Thực tế từ năm 2009 đến nay, do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng, suy thoái toàn cầu dẫn đến giá cả hàng hoá, dịch vụ tăng cao (chỉ số CPI năm 2009: 6,52%; năm 2010: 11,75%; 2011: 18.13%) làm ảnh hưởng đến đời sống của người nộp thuế. Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định trong Luật đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh.
 
Biểu thuế áp dụng đối thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có mức thuế suất cao nhất 35% chưa đảm bảo tính cạnh tranh và chưa khuyến khích, thu hút chuyên gia, lao động giỏi có thu nhập cao vào Việt Nam làm việc.
 
Một số quy định về phạm vi, đối tượng đánh thuế chưa phù hợp với thực tế, cụ thể như quy định về các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính trong thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công chưa bao quát các trường hợp mới phát sinh theo quy định của pháp luật liên quan (pháp luật về lao động, về bảo hiểm xã hội,...) mới sửa đổi, bổ sung sau này; quy định về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản chưa bao quát được các trường hợp uỷ quyền chuyển nhượng nhà, đất mà người uỷ quyền có đầy đủ các quyền về nhà, đất, trường hợp đổi nhà, đổi đất có phát sinh thu nhập nên thiếu cơ sở để thu thuế.
 
Một số quy định về kê khai, quyết toán thuế quy định tại luật Thuế TNCN còn chưa phù hợp với thực tế, nhất là đối với hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế khoán.
 
Bộ Tài chính cho biết, luật thuế mới sẽ phải sửa đổi một số nội dung: Điều chỉnh nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ mức 4 triệu đồng/tháng lên 6 triệu đồng/tháng; nâng mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên 2,4 triệu đồng/tháng. Với mức điều chỉnh này, đến năm 2014, dự kiến sẽ có khoảng 70% số người đang nộp thuế ở bậc 1 sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế, 70% số người đang nộp thuế ở bậc 2 sẽ chuyển sang bậc 1, dự kiến giảm thu khoảng 8.150 tỷ đồng.
 
Dự kiến sẽ sửa đổi biểu thuế lũy tiến từng phần, theo hướng bỏ bậc thuế suất cao nhất 35%, giữ nguyên các bậc thu nhập tính thuế và thuế suất như hiện hành. Nếu thực hiện điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh lên 6 triệu đồng (cho mỗi người phụ thuộc là 2,4 triệu đ/tháng) đồng thời sửa đổi biểu thuế như nêu trên thì dự kiến sẽ giảm thu khoảng 9.250 tỷ đồng.
 
Bên cạnh đó, một số nội dung cũng sẽ dự kiến được sửa đổi như quy định các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công; thu nhập chuyển nhượng bất động sản; quy định về quyết toán thuế và các nội dung quy định về quản lý thuế.
Theo daidoanket.vn
Thúy Hằng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tài chính

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Tài chính, Ngân sách

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com