Chủ nhật, ngày 24/02/2019login

Ðối thoại chính sách bảo hiểm xã hội

Ngày 30-7, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH phối hợp Ngân hàng Thế giới tổ chức hội nghị đối thoại chính sách trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Sau hơn bảy năm thực hiện, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã phát huy tích cực trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động, góp phần bảo đảm an sinh... Tuy nhiên, Luật đã bộc lộ những hạn chế như: Diện bao phủ còn thấp; phương thức tính lương hưu chưa hợp lý; thời gian đóng bảo hiểm ngắn; mức lương làm căn cứ để đóng bảo hiểm thấp so với thực tế thu nhập của người lao động; diện hưởng trợ cấp BHXH một lần còn nhiều...

Với phương châm xây dựng luật bảo đảm an sinh xã hội và bảo đảm an toàn, cân đối Quỹ BHXH, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến về mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; BHXH cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; công dân nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động do cấp có thẩm quyền của Việt Nam cấp; thu hẹp giải quyết trợ cấp chế độ BHXH một lần cho một số nhóm lao động; mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; chính sách bảo hiểm hưu trí; bảo hiểm tự nguyện; thai sản, ốm đau.

Theo Báo Điện tử Nhân dân
PV

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban các vấn đề xã hội

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com