Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp họp phiên thứ 2

Ngày 21/2, UB Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã họp phiên toàn thể lần thứ 2 với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Nguyễn Sinh Hùng. Tại phiên họp, các ủy viên Ủy ban đã thảo luận và cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và Báo cáo của Ban Biên tập về những vấn đề cơ bản trong sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp họp phiên thứ 2
Ngày 21/2, tại Hà Nội, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã họp phiên toàn thể lần thứ 2 với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Dự  thảo sửa đổi Hiến pháp Nguyễn Sinh Hùng.
Tại phiên họp này, các ủy viên Ủy ban đã thảo luận và cho ý kiến bước đầu về Dự thảo Báo cáo Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và Báo cáo của Ban Biên tập về những vấn đề cơ bản trong sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Về việc tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 là hoạt động mang ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn đối với công tác nghiên cứu, sửa đổi Hiến pháp. Ý thức sâu sắc điều này, các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức đã triển khai việc tổng kết thi hành Hiến pháp theo đúng tiến độ, toàn diện, thận trọng, khách quan và có chất lượng.
Về Báo cáo những vấn đề cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Những vấn đề cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được xây dựng trên cơ sở mục tiêu, quan điểm, những định hướng lớn được xác định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 2 (khóa XI); kết quả tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992; quá trình nghiên cứu tổng kết lý luận và thực tiễn về Hiến pháp; ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, của nhân dân.
Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao kết quả của phiên họp và đề nghị Ban Biên tập  tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện các văn bản này trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các thành viên Ủy ban để trình Ủy ban trong phiên họp tới.


 


File đính kèm
- TintucHienphap.docx
Theo Duthaoonline tổng hợp

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com