Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Năm 2015 sẽ có Luật Biểu tình

Cuối tuần qua, với 85% số đại biểu tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII năm 2014 của QH. Theo đó, Luật Biểu tình sẽ được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2015) và Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015).
Theo chương trình của Kỳ họp thứ 7, trong tuần làm việc thứ 3 (từ ngày 2 - 7/6), QH sẽ thảo luận một số luật quan trọng như: Luật Tổ chức QH (sửa đổi), Luật Tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi), báo cáo thẩm tra một số dự án: Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch, Luật Quốc tịch, Luật Sỹ quan QĐND, Luật CAND (sửa đổi)... Đặc biệt, ngày 6/6, QH sẽ thảo luận ở tổ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của QH về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.
Trước đó, cuối tuần qua, với 85% số đại biểu tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII năm 2014 của QH. Theo đó, Luật Biểu tình sẽ được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2015) và Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015). Dự thảo Luật Trưng cầu ý dân cũng có quy trình tương tự.


Theo Báo Điện tử của Bộ Giao thông vận tả
Bình Minh

Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com