Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Văn phòng Quốc hội phối hợp với Viện KAS tổ chức Hội thảo quốc tế về tổ chức quyền lực nhà nước

Được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Quốc hội dự kiến phối hợp với Viện Konrad Adenauer của Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức Hội thảo quốc tế về chủ đề “Tổ chức quyền lực nhà nước - Kinh nghiệm từ Hiến pháp một số nước” tại khách sạn Sheraton, Hà Nội trong 2 ngày 28–29/02/2012.

Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân ở Việt Nam, vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước đang trở thành vấn đề vừa cơ bản vừa cấp bách. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu kỹ lưỡng mô hình tổ chức quyền lực nhà nước của các nước trên thế giới mà trọng tâm là vấn đề kiểm soát quyền lực Nhà nước là một hoạt động mang nhiều ý nghĩa quan trọng và thiết thực.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Quốc hội dự kiến phối hợp với Viện Konrad Adenauer của Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức Hội thảo quốc tế về chủ đề “Tổ chức quyền lực nhà nước - Kinh nghiệm từ Hiến pháp một số nước” tại khách sạn Sheraton, Hà Nội trong 2 ngày 28–29/02/2012.

Mục tiêu của Hội thảo này là nhằm tạo diễn đàn để các chuyên gia quốc tế đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, Hàn Quốc, Singapore, Campuchia, Philippin và các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia trong nước của Việt Nam trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm quốc tế trong việc tổ chức quyền lực nhà nước.

Mọi tin tức và tài liệu liên quan đến Hội thảo này, sẽ liên tục được cập nhật tại đây.

 

Theo Dự thảo online

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com