Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Thường trực Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tổ chức phiên họp lần thứ 3

Đánh giá về việc thi hành Hiến pháp năm 1992, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho rằng, Hiến pháp năm 1992 đã tạo lập nền tảng chính trị pháp lý cho việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm đổi mới, Hiến pháp chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế của đất nước.

Ngày 8/2/2012, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Thường trực Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã họp phiên toàn thể thứ ba, nghe và đóng góp ý kiến vào báo cáo một số vấn đề về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.
Đánh giá về việc thi hành Hiến pháp năm 1992, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho rằng, Hiến pháp năm 1992 đã tạo lập nền tảng chính trị pháp lý cho việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm đổi mới, Hiến pháp chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế của đất nước. Do đó, Thường trực Ban biên tập nhìn nhận, việc sửa đổi Hiến pháp 1992 lần này phải phù hợp với xu thế của thời đại, nhằm đưa nước ta phát triển nhanh bền vững, trở thành nước có nền kinh tế, văn hóa phát triển.

Nhiều vấn đề cần xem xét, sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp 1992 đã được Ban Biên tập đưa ra, trong đó nhấn mạnh sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường.
Các ý kiến phát biểu tại phiên họp cũng thống nhất quan điểm Hiến pháp năm 1992 cần được sửa đổi đồng bộ, tương thích cả những nội dung về cơ sở hạ tầng kinh tế và những nội dung liên quan đến thiết chế nhà nước, thiết chế xã hội của kiến trúc thượng tầng, những nội dung về văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ cũng như quyền con người và nghĩa vụ cơ bản của công dân để tạo cơ sở pháp lý ổn định, vững chắc, tạo động lực mới cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, thời gian qua, Ban biên tập đã khẩn trương hoàn thành dự thảo báo cáo việc thực thi Hiến pháp 1992 và những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung. Trong tháng 3, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ báo cáo Quốc hội vấn đề này.

 

Theo Dự thảo Online tổng hợp

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com