Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2015

Tiếp tục chương trình làm việc của phiên họp lần thứ 27, sáng ngày 23/4, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội.
Các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về việc kéo dài thời gian kỳ họp để đảm bảo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Các đại biểu cũng cho rằng trong bối cảnh Hiến pháp sửa đổi vừa thông qua, cần ưu tiên xây dựng, sửa đổi các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Đồng thời chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 cần phải gắn với các hoạt động chính trị đặc biệt quan trọng trong năm này. 
Về việc kéo dài thời gian kỳ họp Quốc hội,  để giải quyết một khối lượng lớn các dự án luật, pháp lệnh được trình Quốc hội tại các kỳ họp, Chính phủ đã đề xuất phương án tổ chức thêm một kỳ họp chuyên đề về xây dựng luật, pháp lệnh. Tuy nhiên qua thảo luận, đa số các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đều cho rằng, việc tổ chức thêm một kỳ họp chuyên đề về xây dựng luật, pháp lệnh là không thực sự cần thiết. Bởi thực trạng một số dự án luật xây dựng không theo đúng tiến độ trong thời gian qua hầu hết xuất phát từ việc soạn thảo các dự án luật chưa đáp ứng yêu cầu và tiến độ của Chương trình xây dựng pháp luật. Mặt khác, việc tổ chức thêm một kỳ họp chuyên đề sẽ gây tốn kém về tài chính và thời gian. Trái ngược với các quan điểm đồng tình với phương án kéo dài thời gian kỳ họp, có ý kiến cho rằng, cần cân nhắc về số lượng và lộ trình xây dựng luật, pháp lệnh trong năm 2015. Với những hoạt động chính trị đặc biệt như tổ chức đại hội đồng Liên minh Nghị viện (IPU), đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, ý kiến này cho rằng Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cần phải tiến hành rà soát lại các dự án luật, pháp lệnh. Trước hết cần ưu tiên xây dựng các đạo luật về tổ chức bộ máy Nhà nước và các dự án Luật để chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội vào năm 2016.
Về việc xác định tiêu chí, thứ tự ưu tiên trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, đa số các ý kiến thảo luận đều cho rằng trong bối cảnh hiện nay, trước hết cần ưu tiêu xây dựng các dự án luật về tổ chức bộ máy Nhà nước. Bên cạnh đó, Ban soạn thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cũng cần phải chú ý đến đạo luật nhằm cụ thể hóa các quyền công dân, quyền con người đã được ghi nhận trong Hiến pháp sửa đổi. Với việc xác định thứ tự ưu tiên như vậy, một số ý kiến cho rằng cần xem xét lại lộ trình xây dựng của các luật như an toàn thông tin số, luật thú ý..  đồng thời nên bổ sung thêm vào Chương trình các dự án Luật Hội, Luật biểu tình.
Tại phiên thảo luận, các thành viên của Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã tập trung cho ý kiến về đề xuất lùi thời hạn trình và thông qua đối với các dự án Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng cần giữ nguyên thời điểm thông qua đối với các dự án luật này. Bởi đây là các đạo luật có mối liên hệ mật thiết với các các vấn đề ngân sách Nhà nước cũng như bầu cử. Nếu các Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương không sớm được thông qua sẽ kéo theo việc lùi thời hạn của rất nhiều dự án luật khác.
Cũng tại phiên thảo luận, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã được nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giải trình về việc xây dựng Nghị quyết xây dựng Viện thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt - Hàn (V-KIST) và đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh giải trình về sáng kiến pháp luật xây dựng luật Hành chính công.

 

Theo Ban Quản trị Dự thảo Online

Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com