Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Kiều bào có thể được gia hạn giữ quốc tịch thêm năm năm

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung Luật Quốc tịch năm 2008 theo hướng gia hạn thời gian đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam thêm năm năm (từ 1-7-2014 đến 1-7-2019) đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã công bố quyết định triệu tập Kỳ họp Quốc hội thứ 7 (từ 20-5 đến 24-6), trong đó sẽ xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Luật Quốc tịch. Được biết đến nay vẫn còn hàng triệu kiều bào chưa làm thủ tục đăng ký và có nguy cơ mất quốc tịch Việt Nam sau ngày 1-7-2014 (theo Luật Quốc tịch năm 2008).


Theo Báo Điện tử Pháp luật TP. Hồ Chí Minh
Bình Minh

Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com