Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Nhiều dự án luật quan trọng chưa được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015

Ngày 1-4, tại TP Ðà Lạt (Lâm Ðồng), Ủy ban Pháp luật của QH khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 13 thẩm tra dự kiến điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, nhiệm kỳ QH khóa XIII và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.
Trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật đề nghị xem xét việc nhiều dự án luật theo kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp (sửa đổi) ở giai đoạn cần sớm ban hành, nhưng không được đưa vào chương trình năm 2015, như: Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Biểu tình, Luật về hội... Trong khi đó, nhiều dự án luật không có trong kế hoạch, hoặc ở giai đoạn sau (2015-2020) vẫn đưa được vào chương trình.
Trong bốn ngày, phiên họp thảo luận, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công chứng; thẩm tra dự án Luật Nhà ở, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật Hải quan; cho ý kiến vào báo cáo tổng kết của Ủy ban Pháp luật về thực hiện Luật Hoạt động giám sát của QH; thẩm tra Ðề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện nghiên cứu lập pháp.
Theo chương trình, tại kỳ họp thứ 7, QH sẽ xem xét, thông qua 10 luật, nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và cho ý kiến về 18 dự án luật khác.
Theo Báo Điện tử Nhân dân
PV

Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com