Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Sửa đổi Luật Thanh niên 2005 để phù hợp với Hiến pháp mới

Ngày 18-3, Đoàn khối các Cơ quan Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ và Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội nghị tham vấn thanh niên về sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005.
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29-11-2005 tại kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực từ ngày 01-07-2006. 
Tuy nhiên, sau 7 năm thi hành Luật Thanh niên cho thấy: Một số quy định của Luật đã bộc lộ những bất cập cần phải nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của thanh niên Việt Nam và sự phát triển của đất nước. Mặt khác, việc sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005 cho phù hợp với Hiến pháp 2013 là cần thiết và thiết thực.
Tại hội nghị, ý kiến của các đại biểu cho thấy: Một số qui định của Luật Thanh niên đã bộc lộ những bất cập như: Độ tuổi thanh niên quy định trong Luật Thanh niên chưa có sự thống nhất với độ tuổi trẻ em quy định trong Luật Bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em; Các điều khoản quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong Luật Thanh niên còn quy định chung chung, thiếu cụ thể, chưa phân định rõ ràng đâu là quyền và đâu là nghĩa vụ của thanh niên, dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng và hướng dẫn triển khai thực hiện. Các quy định của Luật Thanh niên chưa xuất phát từ nhu cầu, đòi hỏi, nguyện vọng chính đáng của thanh niên…
Bí thư Đoàn khối cơ quan Trung ương đoàn Nguyễn Duy Sơn cho rằng: Có hai điều mà thanh niên quan tâm là nhiều quy định đối với trách nhiệm của Nhà nước, xã hội, các tổ chức, gia đình đối với việc chăm lo thực thi quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của thanh niên. Trong Luật Thanh niên năm 2005 chỉ mới dừng ở việc kêu gọi, khuyến khích chứ chưa quy định và chế tài rõ ràng. Đồng thời Luật cần có những hệ thống chính sách và quy định kèm theo để đảm bảo và khuyến khích thanh niên trong hoạt động tình nguyện, cũng như cơ chế đảm bảo an toàn, thương tích trong tình nguyện.
 

Bên cạnh việc chỉ ra những hạn chế, bất cập trong Luật Thanh niên năm 2005, Hội nghị cũng đã đề xuất các kiến nghị để sửa đổi, bổ sung những quy định trong Luật cụ thể: Cần sửa đổi độ tuổi của thanh niên đồng bộ với độ tuổi của trẻ em; bổ sung quy định về cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên cho phù hợp với thực tiễn hiện nay; sửa đổi, bổ sung quyền và nghĩa vụ của thanh niên theo các quyền và nghĩa vụ của công dân đã được quy định tại Hiến pháp năm 2013.…

Theo Báo Điện tử Đại Đoàn kết
Đức Sơn

Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com