Chủ nhật, ngày 24/02/2019login

Bộ LĐTBXH trả lời cử tri về việc thống nhất mức trợ cấp tuất

Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIII, cử tri tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định thống nhất một mức hưởng tuất hàng tháng để đảm bảo công bằng cho người hưởng chế độ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri tỉnh Bắc Ninh về vấn đề này như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 thì: Người đang hưởng tiền tuất hàng tháng trước ngày Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thì vẫn thực hiện theo các quy định trước đây và được điều chỉnh mức hưởng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đúng là hiện nay trong chính sách bảo hiểm xã hội đang tồn tại đồng thời hai mức trợ cấp tuất hàng tháng là 40% và 50% mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở) tùy thuộc vào thời điểm thân nhân người lao động hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước hoặc sau khi Luật Bảo hiểm xã hội 2006 có hiệu lực thi hành. Điều này tạo ra sự so sánh giữa các đối tượng thụ hưởng.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng nhận thấy rằng, một trong những hạn chế khi thực hiện cải cách chính sách hiện nay là rất khó để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các đối tượng trước và sau khi chính sách mới được ban hành. Mỗi sự thay đổi trong chính sách nói chung đều có những tác động khác nhau tới các nhóm đối tượng điều chỉnh khác nhau.

Theo đánh giá của BHXH, quy định về tuổi nghỉ hưu và mức hưởng lương hưu hiện nay chưa hợp lý. Trong ảnh: Một sinh hoạt triển lãm ảnh của người cao tuổi TP.HCM. Ảnh: HTD

Trong chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2006, nhiều chế độ đã được hoàn thiện và góp phần tăng thêm quyền lợi của người lao động và thân nhân người lao động khi thụ hưởng chính sách (như ở chế độ tai nạn lao động, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất,… chính sách mới có lợi hơn cho các đối tượng thụ hưởng). Tuy nhiên, nếu mỗi lần cải cách chính sách lại đặt ra phải tính toán hồi tố để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các đối tượng đã và đang thụ hưởng chính sách trước đó là rất khó thực hiện và làm tăng thêm gánh nặng về tài chính cho phương án cải cách chính sách.

Qua ý kiến và kiến nghị của cử tri về mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ có nghiên cứu và báo cáo đánh giá giải trình trong quá trình xây dựng và trình dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp đầu năm 2014

Theo Báo điện tử Chính phủ
P.V

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban các vấn đề xã hội

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com