Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Sẽ đề xuất sửa đổi Luật Thanh niên

Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức lấy ý kiến góp ý trong các đối tượng thanh niên, nhà khoa học, quản lý… đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005 và Nghị định 120 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên.

Năm nay, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cũng sẽ tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tài năng trẻ, tên cơ sở đó đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực này cho phù hợp với nhu cầu của thực tiễn.
Hội nghị lần thứ 23 của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, diễn ra sáng 26/2 tại Hà Nội, đã quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014; kế hoạch kiểm tra thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên năm 2014.
Theo đó, Ủy ban sẽ phối hợp tham mưu các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết số 45 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

(Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

Ủy ban đề nghị Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội nghiên cứu đề xuất với Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên hoàn lương sau cai nghiện, sau cải tạo hòa nhập cộng đồng, thanh niên khuyết tật được vay vốn học nghề, giải quyết việc làm; có chế độ, chính sách cho đối tượng hộ cận nghề học nghề theo đề án 1956; sớm ban hành chính sách hỗ trợ thanh niên vùng đồng bào dân tộc ít người học nghề, lập nghiệp

Theo Báo Tin tức điện tử của Thông tấn xã Việt Nam
Quỳnh Hoa

Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com