Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Sắp khai mạc phiên họp thứ 25 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Diễn ra trong 2 ngày, nội dung phiên họp lần này tập trung chủ yếu vào công tác xây dựng pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của các dự án: Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật xây dựng (sửa đổi); Luật công chứng (sửa đổi); Luật đầu tư công và cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.
Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào sáng 20/2.
Diễn ra trong 2 ngày, nội dung phiên họp lần này tập trung chủ yếu vào công tác xây dựng pháp luật.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của các dự án: Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật xây dựng (sửa đổi); Luật công chứng (sửa đổi); Luật đầu tư công và cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.
Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Tờ trình của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc cử Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao làm thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao; cho ý kiến về báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và quyết định một số nội dung quan trọng khác./.

Theo Thông tấn xã Việt Nam

Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com