Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992

Ngày 4.12, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) T.Ư đã họp phiên thứ 2, thảo luận chương trình trọng tâm công tác CCTP giai đoạn 2011-2016... Chủ tịch nước yêu cầu các thành viên cần sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992 để trình Bộ Chính trị quyết định.

 

Ngày 4.12, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) T.Ư đã họp phiên thứ 2, thảo luận chương trình trọng tâm công tác CCTP giai đoạn 2011-2016.

Chủ trì phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Trưởng ban Chỉ đạo nêu rõ: chương trình trọng tâm công tác CCTP giai đoạn 2011-2016 cần quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối nêu trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng, đồng thời bám sát nội dung Nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về chiến lược CCTP đến năm 2020.

Các thành viên ban chỉ đạo cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc hoàn thiện chính sách pháp luật về hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp; nghiên cứu xác định rõ chức năng thẩm quyền tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp... Chủ tịch nước yêu cầu các thành viên cần sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992 để trình Bộ Chính trị quyết định.

Theo TTXVN

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com