Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Đề nghị đổi tên UBND thành ủy ban hành chính

Ngày 30.11, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) về nội dung định vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND và chủ tịch HĐND, UBND.

Ngày 30.11, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) về nội dung định vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND và chủ tịch HĐND, UBND.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng kiến nghị sửa đổi quy định về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương; định vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của HĐND, UBND... Đặc biệt, TP.Đà Nẵng đề nghị thay tên gọi ủy ban nhân dân các cấp thành ủy ban hành chính. Đối với thành phố trực thuộc T.Ư, cần có chức danh thị trưởng và xây dựng thể chế về chính quyền đô thị. Đối với quy định pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND cần quy định rõ trách nhiệm của tập thể; phân cấp trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước T.Ư và địa phương.

Theo http://www.thanhnien.com.vn
Hữu Trà

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com