Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Hiến pháp chỉ quy định nghĩa vụ cơ bản của công dân

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho biết: Không quy định nghĩa vụ thay thế vào Hiến pháp vì Hiến pháp chỉ quy định nghĩa vụ cơ bản của công dân; mà nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ và là trách nhiệm thiêng liêng cao quý của mỗi công dân, cho nên chỉ quy định nghĩa vụ quân sự chứ không quy định nghĩa vụ thay thế...

Hôm qua (25-11) khi được hỏi về quy định thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho biết:

Không quy định nghĩa vụ thay thế vào Hiến pháp vì Hiến pháp chỉ quy định nghĩa vụ cơ bản của công dân; mà nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ và là trách nhiệm thiêng liêng cao quý của mỗi công dân, cho nên chỉ quy định nghĩa vụ quân sự chứ không quy định nghĩa vụ thay thế. Còn sau này, Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) nếu tính vào thực tiễn để quy định trường hợp a hay trường hợp b một cách cụ thể thì tính để đưa vào trong luật, chứ không đưa vào Hiến pháp. "Phương án chốt lại là không đưa vào Hiến pháp”, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định.
 

Trước câu hỏi của phóng viên: Hiện nay đang có hai cách hiểu khác nhau: Một là nộp tiền thì không phải làm NVQS hoặc những người không làm NVQS thì phải làm nghĩa vụ khác? Phó Chủ tịch QH cho hay: Sau khi làm Luật NVQS sẽ tính cụ thể, vì trong Luật NVQS quy định cụ thể những điều kiện để làm NVQS, thí dụ như tuổi, điều kiện gia đình, sức khỏe… nếu như đáp ứng đủ các điều kiện đó thì thực hiện NVQS, còn nếu không đáp ứng các điều kiện đó thì không phải làm NVQS. Còn vấn đề có thay thế bằng hình thức gì khác thì phải tính thêm, phải có tổng kết, chưa thể nói cụ thể được.

Theo Báo Điện tử Đại đoàn kết
T.Dương

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com