Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Công bằng với đội ngũ doanh nhân

Dự thảo Hiến pháp mới nhất ngày 4/11/2013, sửa đổi Hiến pháp năm 1992, quy định tại Điều 2: “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.
Theo  Chủ tịch VCCI, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, TS Vũ Tiến Lộc, quy định như vậy là chưa công bằng với đội ngũ doanh nhân. TS Vũ Tiến Lộc đề nghị bổ sung đội ngũ doanh nhân vào sự liên minh với giai cấp công nhân.
Đã khẳng định vai trò
Nhìn lại lịch sử xác định liên minh nền tảng thông qua lịch sử Hiến pháp của nước CHXHCN VN, có thể thấy theo thời gian, liên minh nền tảng đã có những thay đổi. Năm 1996, Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử lập hiến quốc gia không xác định liên minh nền tảng. Năm 1959 và năm 1980, Hiến pháp sửa đổi đã xác định liên minh nền tảng là giai cấp công nhân và nông dân. Đội ngũ trí thức chính thức được xác định tham dự liên minh nền tảng với Hiến pháp năm 1992.
Song cũng giai đoạn năm 1992, vai trò của đội ngũ doanh nhân đã được Đảng, Nhà nước thừa nhận. Bởi trước đó, năm 1986, VN bắt đầu thực hiện đường lối Đổi mới với ba trụ cột: (i) chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang vận hành theo cơ chế thị trường; (ii) phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó khu vực dân doanh đóng vai trò ngày càng quan trọng; (iii) chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới một cách hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn của VN. Tiếp theo năm 1987, Luật đầu tư nước ngoài ra đời đánh dấu sự ra đời của văn bản luật đầu tiên góp phần tạo ra khung pháp lý cho việc hình thành nền kinh tế thị trường tại VN. Năm 1991 Luật DN tư nhân và Luật công ty ra đời tiếp tục tạo tiền đề cho sự phát triển, đóng góp của đội ngũ doanh nhân vào nền kinh tế quốc gia ngày càng mạnh mẽ. Hiến pháp sửa đổi năm 1992 đã khẳng định đảm bảo sự tồn tại và phát triển của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường và khu vực đầu tư nước ngoài. Cùng với đó là sự ra đời hàng loạt các đạo luật quan trọng của nền kinh tế thị trường đã được hình thành tại VN như Luật đất đai, các Luật thuế, Luật phá sản... và hàng trăm các văn bản pháp lệnh, nghị định của Chính phủ đã được ban hành nhằm cụ thể hóa việc thực hiện luật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Có thể nói các đạo luật đã và đang ngày càng hoàn thiện khung pháp lí cho nền kinh tế thị trường, nhưng cũng đã và đang ngày càng hoàn thiện những hành lang pháp lý quan trọng kích thích sự phát triển của đội ngũ doanh nhân – một cộng đồng tuy chưa chính thức đưa vào liên minh nền tảng trong Hiến pháp năm 1992 như đội ngũ trí thức – nhưng trên thực tế đã chứng tỏ vị thế nền tảng, trong số các nền tảng liên minh, bằng đóng góp và sự ảnh hưởng đối với nền kinh tế - chính trị của toàn xã hội.
Vẫn không có tên trong “liên minh nền tảng”
Vì lẽ đó, TS Vũ Tiến Lộc, với cương vị người đứng đầu Phòng Thương mại và Công nghiệp, tổ chức của cộng đồng DN VN, đồng thời cũng là đại biểu Quốc hội, đã bày tỏ tiếng nói của mình, một tiếng nói đúng thời điểm cần thiết và quan trọng nhất khi giờ G của Dự thảo Hiến pháp sửa đổi Hiến pháp năm 1992 điểm. Khẳng định của TS Vũ Tiến Lộc: sửa đổi Hiến pháp lần này là cơ hội để đưa đội ngũ doanh nhân vào “liên minh nền tảng” để khẳng định vai trò, vị thế của đội ngũ doanh nhân trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cũng là khẳng định lại vị thế đã được xác định của đội ngũ doanh nhân theo đúng Nghị quyết 09/NQ-TƯ mà Bộ Chính trị đã ban hành. “Với vai trò ngày càng tăng của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, việc bổ sung đội ngũ doanh nhân vào liên minh nền tảng có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo động lực cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới. Đưa doanh nhân vào liên minh nền tảng cũng là trở lại với tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, sứ mệnh của doanh nhân trong công cuộc kiến quốc” - ông Lộc nói.
Hơn 500 ngàn DN VN đã và đang chờ đợi để được lắng nghe tiếng nói chính thức của các đại biểu Quốc hội về ý kiến này. Những đóng góp của từng thế hệ doanh nhân đối với nền kinh tế quốc gia trong nhiều thập kỉ qua, liệu có thể được ghi nhận công bằng, cũng như được kỳ vọng trong tương lai, chính thức ghi danh vào liên minh nền tảng hay không, chắc chắn vẫn chờ đợi thêm những lá phiếu đồng thuận khác. Nhưng dù thế nào, đội ngũ doanh nhân vẫn sẽ tiếp tục tự khẳng định vai trò nền tảng của mình, xứng đáng như một thành phần chủ công, xung kích đưa nền kinh tế quốc gia vào hội nhập kinh tế quốc tế.
 
Theo Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp điện tử
Lê Mỹ

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com