Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Xem xét thông qua Hiến pháp sửa đổi

Hôm qua, Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp thứ 6 diễn ra từ 21/10 đến 3/12 sẽ tập trung quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội; xem xét thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; xem xét miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân vừa được hiệp thương làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc.
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên họp thứ 19, Văn phòng Quốc hội dự kiến dành 4 ngày để Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Quốc hội sẽ bố trí 1,5 ngày thảo luận tổ (kết hợp nội dung thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường), 2 ngày thảo luận ở hội trường và nửa ngày xem xét, thông qua và dành 2,5 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn.
Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015), việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế. Đây là cơ sở quan trọng cho việc quyết định, định hướng phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2014 và năm 2015, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế-xã hội đã đặt ra cho kế hoạch 5 năm 2011-2015.
Cũng tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét về tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; xem xét báo cáo quá trình và kết quả thực hiện nghị quyết về việc mở rộng Hà Nội; xem xét, thông qua một số dự án luật như: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Việc làm, Luật Tiếp công dân;... Ngoài ra, Quốc hội cho ý kiến về 11 dự án luật khác.
UBTVQH thống nhất đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị thêm đối với dự án Luật Hộ tịch, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp sau.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đề nghị tổ chức triển lãm và trưng bày bản đồ, tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” tại kỳ họp thứ 6.
Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Nương cho biết, công tác nhân sự liên quan việc miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng của ông Nguyễn Thiện Nhân là do ông Nhân vừa đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Theo Báo Điện tử Tiền phong
Nguyễn Tuấn

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com